1. Детаљно прочитати упутство МПНТР од 17.03.2020. године (прилог 1) у коме се налазе одговори на све недоумице које се у први мах могу појавити
 2. Сви наставници су у обавези да реализују активности у складу са својим задужењима као одељењске старешине и предметни наставници
 3. Сви наставници морају у наредном периоду пратити обавештења на сајту школе, е-маил адресама и званичној вибер групи школе.
 4. У контролисаним условима, поштујући мере заштите, наставници који немају техничке услове, могу послове наставе на даљину обављати из школе. Школа ће бити отворена сваког дана од понедељка до петка од 08-11 часова и дежураће један представник управе школе и један представник помоћног особља.
 5. Када добије од одељењског старешине податке о ученицима наставник сам бира на који ће начин реализовати наставу са ученицима (вибер, е-маил, Гугл учионица...).
 6. При реализацији наставе придржавати се свог оперативног плана, а садржаје са РТС планете користити као допунски извор информација али их уводити као садржај у дневнику. Акценат је на кључним појмовима и знањима.
 7. У слању наставног материјала ученицима придржавати се распореда часова и недељног фонда часова
 8. Наставник уписује часове у електронски дневник почевши од понедељка, 23.03.2020. године. Уколико је неко реализовао часове од 16.03-20.03. исте може уписати и у тој недељи. Часове уписивати у складу са важећим распоредом часова и смена. У белешку о часу обавезно навести начин реализације (вибер, е-маил, Гугл учионица...)
 9. Када МПНТР објави распоред часова на платформи РТС планета, линк са истим ће бити објављен на сајту школе.
 10. Према допису МПНТР од 17.03.2020. (прилог 1) обавеза наставника је да на недељном нивоу достави Оперативни план рада наставникa. План (прилог 2) се доставља на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до понедељка за претходну недељу.
 11. За све облике техничке подршке обратити се :
 • Јовани Шеловић – стручно веће професора српског језика
 • Филипу Гвозденовићу – друштвене науке и професори физичког
 • Дејану Златићу – стручно веће професора математике и енглеског језика
 • Марији Цветић и Драгани Јаковљевић – професори економске групе предмета
 • Павлу Брковићу – управа школе

Колегијуму су присуствовали директор, помоћник директора, педагог, психолог и представници свих стручних већа

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког разоја, а у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, директор Економске школе у Чачку доноси следеће одлуке које су обавезујуће за све чланове колектива

1. Руководство школе са техничким особљем свакодневно ће дежурати ради праћења и пријема упутстава за рад током ванредног стања.

2. Свим наставницима прослеђујемо допис - Остваривање образовно - васпитног рада учењем на даљину за ученике основних и средњих школа, који је основа за планирање рада сваког наставника за време трајања ванредног стања.

3. Сва детаљнија упутства везана за допис из тачке 2 која будемо добили од Министарства просвете, проследићемо свим члановима Наставничког већа или ћемо сазвати Наставничко веће да би у потпуности реализовали упутства дата од стране Министарства. Уколико буде потребно, а у складу са мерама заштите, организоваћемо састанаке по стучним већима. Ову активност ћемо реализовати у најкраћем временском периоду сходно претходном допису и обавезама које из њега проистичу. Почетак реализације образовно - васпитног рада на даљину је уторак, 17.март.2020. 

4. Сви чланови колектива у обавези су да прате сајт школе и своју електронску пошту преко које ће управа школе давати инструкције за рад у време ванредног стања. Непоседовање електронске поште, запосленог не ослобађа обавеза које проистичу из дописа Министарства просвете. Сви чланови колектива који немају техничке могућности да од куће комуницирају са ученицима, морају се обратити управи школе у циљу спровођења радних обавеза које проистичу из поменутог дописа. Уколико педагогу школе нису доставили своју имејл адресу или су је мењали, адресу морају доставити педагогу школе на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до уторка 17.03.2020. 

Молим све запослене да своје радне обавезе у оваквим ванредним приликама доследно извршавају јер је то наша обавеза и одговорност.

Директор школе