ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР одељење 4/5

ТЕОРИЈСКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

 

Редни

број

Презиме и име

Укупно остварено  бодова од 100

Успех

ПОЛОЖИО/ НИЈЕ ПОЛОЖИО

1.

Белошевић Тамара

80,5

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

2.

Видојевић Драгана

69

добар (3)

ПОЛОЖИО

3.

Илић Андрија

87

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

4.

Јововић Соња

69

добар (3)

ПОЛОЖИО

5.

Лазовић Анђелија

79

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

6.

Мајсторовић Петар

72

добар (3)

ПОЛОЖИО

7.

Марић Сандра

83

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

8.

Марјановић Огњен

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

9.

Матовић Сара

92

одличан (5)

ПОЛОЖИО

10.

Миловановић Матија

82

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

11.

Милосављевић Невена

81

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

12.

Обрадовић Борис

63

довољан (2)

ПОЛОЖИО

13.

Обреновић Дејана

79

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

14.

Перовић Маја

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

15.

Петровић Сара

93

одличан (5)

ПОЛОЖИО

16.

Радисављевић Марина

73

добар (3)

ПОЛОЖИО

17.

Ракоњац Андреј

68

добар (3)

ПОЛОЖИО

18.

Рацић Сретна

84

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

19.

Симеуновић Теодора

84

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

20.

Симовић Ивана

64

добар (3)

ПОЛОЖИО

21.

Смиљанић Лазар

77

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

22.

Станојевић Анита

60

довољан (2)

ПОЛОЖИО

23.

Стојановић Александра

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

24.

Стојковић Јован

60

довољан (2)

ПОЛОЖИО

25.

Стругаревић Тијана

71

добар (3)

ПОЛОЖИО

26.

Токовић Кристина

99

одличан (5)

ПОЛОЖИО

27.

Ћирковић Андреј

72

добар (3)

ПОЛОЖИО

28.

Ћурчић Ања

93

одличан (5)

ПОЛОЖИО

29.

Шулубурић Јован

56

довољан (2)

ПОЛОЖИО

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, а према кључу достављеном из Центра. Сваки тест самостално прегледају сва три члана комисије, о чему сведоче својим потписима на тесту.

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој табели.

Укупан број бодова

Успех

0-  50

Недовољан (1)

50,5-63

Довољан (2)

63,5-75

Добар (3)

75,5-87

Врло добар (4)

87,5-100

Одличан (5)

 

Радове ученици могу погледати у понедељак 13.06.2022. од 08:00 до 11:00 код професорке Драгице Вујичић.

У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право подношења жалбе директору школе на добијену оцену на матурском испиту.

                    Координатор матуре

                    финансијски администратор:

                     Сања Николић

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР одељење 4/6

ТЕОРИЈСКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

Редни

број

Презиме и име

Укупно остварено  бодова од 100

Успех

ПОЛОЖИО/ НИЈЕ ПОЛОЖИО

1.

Аксентијевић Душан

14

недовољан (1)

НИЈЕ  ПОЛОЖИО

2.

Арсић Ђорђе

73

добар (3)

ПОЛОЖИО

3.

Бојовић Ива

100

одличан (5)

ПОЛОЖИО

4.

Брајовић Марија

100

одличан (5)

ПОЛОЖИО

5.

Вучетић Филип

80

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

6.

Вучић Анђела

58

довољан (2)

ПОЛОЖИО

7.

Гавровић Александра

100

одличан (5)

ПОЛОЖИО

8.

Главоњић Јана

98

одличан (5)

ПОЛОЖИО

9.

Глишовић Невена

90

одличан (5)

ПОЛОЖИО

10.

Дроца Стево

98

одличан (5)

ПОЛОЖИО

11.

Ђорђевић Андријана

97

одличан (5)

ПОЛОЖИО

12.

Јанковић Лазар

79

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

13.

Јеринић Ђурђа

68

добар (3)

ПОЛОЖИО

14.

Марковић Анђела

80

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

15.

Марковић Невена

63

довољан (2)

ПОЛОЖИО

16.

Милисављевић Александар

87

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

17.

Милосављевић Јана

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

18.

Милошевић Лазар

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

19.

Милошевић Теодора

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

20.

Мирковић Давид

92

одличан (5)

ПОЛОЖИО

21.

Новаковић Милена

99

одличан (5)

ПОЛОЖИО

22.

Обровић Лазар

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

23.

Петрић Јована

96

одличан (5)

ПОЛОЖИО

24.

Радовановић Дејан

83

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

25.

Радовановић Мане

70

добар (3)

ПОЛОЖИО

26.

Рајовић Михаило

86

врло добар (4)

ПОЛОЖИО

27.

Рапајић Јордан

89

одличан (5)

ПОЛОЖИО

28.

Стеванић Исидора

94

одличан (5)

ПОЛОЖИО

29.

Танкосић Ђурђина

95

одличан (5)

ПОЛОЖИО

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, а према кључу достављеном из Центра. Сваки тест самостално прегледају сва три члана комисије, о чему сведоче својим потписима на тесту.

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој табели.

Укупан број бодова

Успех

0-  50

Недовољан (1)

50,5-63

Довољан (2)

63,5-75

Добар (3)

75,5-87

Врло добар (4)

87,5-100

Одличан (5)

 

Радове ученици могу погледати у понедељак 13.06.2022. од 08:00 до 11:00 код професорке Драгице Вујичић.

У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право подношења жалбе директору школе на добијену оцену на матурском испиту.

                    Координатор матуре

                    финансијски администратор:

                     Сања Николић

             

             

           

Р.бр.

Име

Освојени бодови

Максималан број бодова

Оцена

Положио / није положио

1.

Дијана Дамљановић

81

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

2.

Урош Даниловић

59

100

довољан 2

ПОЛОЖИО

3.

Анђелија Живковић

87

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

4.

Лука Зекавица

73

100

добар 3

ПОЛОЖИО

5.

Лука Јанковић

72

100

добар 3

ПОЛОЖИО

6.

Тања Караклајић

76

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

7.

Анђела Конић

84

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

8.

Невена Лучић

81

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

9.

Анђела Мартиновић

86

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

10.

Андријана Мијаиловић

74

100

добар 3

ПОЛОЖИО

11.

Анђела Милекић

80

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

12.

Лена Милинковић

92

100

одличан 5

ПОЛОЖИО

13.

Милица Милошевић

98

100

одличан 5

ПОЛОЖИО

14.

Александар Ниџовић

76

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

15.

Филип Пајовић

71

100

добар 3

ПОЛОЖИО

16.

Марија Парезановић

68

100

добар 3

ПОЛОЖИО

17.

Дејана Поповић

64

100

добар 3

ПОЛОЖИО

18.

Ђурђа Радмиловић

76

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

19.

Анђела Радовановић

67

100

добар 3

ПОЛОЖИО

20.

Лазар Радосављевић

69

100

добар 3

ПОЛОЖИО

21.

Јасмина Радошевић

73

100

добар 3

ПОЛОЖИО

22.

Иван Станчић

76

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

23.

Тамара Томић

80

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

24.

Крстина Томовић

79

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

25.

Урош Торлаковић

67

100

добар 3

ПОЛОЖИО

26.

Анђела Ћурчић

79

100

врло добар 4

ПОЛОЖИО

27.

Никола Цветковић

67

100

добар 3

ПОЛОЖИО

Комисија : 

1. Љиљана Радојковић

2. Павле Брковић

3. Катарина Ћурћић

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА ОДРЖАНОГ 09.06.2022.г.  У  ОДЕЉЕЊУ IV/8

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

Редни број

Презиме и име ученика

шифра

Максималан број поена

Остварени број поена

Положио/није положио

1.

Басарић Милица

СБО

100

55,5

ПОЛОЖИО

2.

Васиљевић Катарина

СБО

100

75

ПОЛОЖИО

3.

Глишовић Марина

СБО

100

53,5

ПОЛОЖИО

4.

Гојковић Анђела

СБО

100

38,5

НИЈЕ  ПОЛОЖИО

5.

Драмићанин Анђела

СБО

100

95

ПОЛОЖИО

6.

Ивановић Лука

СБО

100

95

ПОЛОЖИО

7.

Јечменица Милица

СБО

100

93

ПОЛОЖИО

8.

Јовановић Јана

СБО

100

91

ПОЛОЖИО

9.

Лончаревић Милица

СБО

100

80,5

ПОЛОЖИО

10.

Миладиновић Оливера

СБО

100

52

ПОЛОЖИО

11.

Циврић Дуња

СБО

100

70,5

ПОЛОЖИО

12.

Миловановић Никола

СБО

100

68,5

ПОЛОЖИО

13.

Душан Милосављевић

СБО

100

17,5

НИЈЕ ПОЛОЖИО

14.

Никитовић Јелена

СБО

100

95

ПОЛОЖИО

15.

Новаковић Александар

СБО

100

99

ПОЛОЖИО

16.

Павловић Сара

СБО

100

100

ПОЛОЖИО

17.

Пејановић Сара

СБО

100

91,5

ПОЛОЖИО

18.

Поповић Стефан

СБО

100

80,5

ПОЛОЖИО

19.

Радојевић Радослав

СБО

100

60

ПОЛОЖИО

20.

Радосављевић Анђела

СБО

100

72,5

ПОЛОЖИО

21.

Рацић Јован

СБО

100

77,5

ПОЛОЖИО

22.

Симовић Елена

СБО

100

95

ПОЛОЖИО

23.

Трифуновић Кристина

СБО

100

70

ПОЛОЖИО

24.

Петровић Сања

СБО

100

98,5

ПОЛОЖИО

25.

Чворовић Маријана

СБО

100

84,5

ПОЛОЖИО

 

 Комисија:                                                                                 

  • Мирослав Софијанић
  • Ален Дакић
  • Наташа Сарић

У  Чачку,   9.06.2022.  у 19 часова