ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2019/2020.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I5

06.12.2019.

19.11.2019.

21.01.2020.

Рачуноводство

25.11/05.12.2019.

Биологија

29.11.2019.

Рачуноводство

23.12.2019.

Енглески језик

23.12.2019.

Математика

03.12.2019.

   
I6

Прва недеља децембра

 

20.01.2020.

Математика

28.11.2019.

Биологија 11.12.2019.

Рачуноводство

18.11/

22.11.2019.

Рачуноводство 13.01.2019.      
II5

09.12.2020.

06.12.2019.

4.недеља децембра

ФРО

14.01.2020.

Математика

2.недеља октобра

Пословна информатика

 13.01, 17.01.

Енглески језик

15.01.2020.

     
II6

3.недеља децембра

 

08.01.2020.

Енглески језик

27.12.2019.

Рачуноводство

17.12/20.12.2019.

21.01/24.01.2020.

Математика

09.12.2019.

ФРО

16.01.2020.

Пословна информатика

 

14.01.2020.

   
III5

17.12.2019.

18.01.2019

4.недеља октобра

Математика

10.12.2019.

Енглески језик

26.12.2019.

Рачуноводство

15.11.2019.

ФРО

26.12.2019.

Маркетинг

18.11.2019.

   
IV5

26.12.2019.

05.12.2019

15.01.2020.  

Математика

3.недеља децембра

Рачуноводство

14.11./

15.11.2019.

ФРО

24.12.2019.

Рачуноводство

Ф.о.и б.к.

4.недеља децембра

   
IV6    

08.01.2020.

Енглески језик

13.01.2020.

   

Рачуноводство

Ф.о.и б.к.

4.недеља децембра

ФРО

19.11/ 24.12.2019.

Рачуноводство

27.11.2019.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Статистика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I1

05.12.2019.

  21.01.2020.    

Математика

03.12.2019.

Биологија

16.12.2019.

Рачуноводство

09.12/

12.12.2019.

Рачунарство и информатика

9.01./10.01.

 
I2

1.недеља децембра

  15.01.2020.      

Биологија

11.12.2019.

Рачуноводство 09.12/11.12/16.01.    
II1

04.12.2019.

    23.12/24.12.2019.      

Рачуноводство

28.11.2019.

   
II2  

20.12.2019.

2.недеља јануара

20.12/23.12.2019.

 

Рачуноводство

29.11.2019.

       
III1

17.12.2019.

 

17.01.2020.

     15.01.2020.

 

Рачуноводство

23.12.

Математика

03.12.2019.

Статистика

2.недеља децембра

Статистика

3.недеља јануара

Основи економије

05.12.

III2  

13.12.2019.

2.недеља јануара

24.12/26.12.2019.

   

Статистика

2.недеља децембра

Основи економије

02.12.2019.

Рачуноводство 18.11.

Статистика

3.недеља јануара

IV1

18.12.2019.

 

16.01.2020.

26.12/27.12.2019.

 

Рачуноводство

25.11.2019.

Маркетинг

03.12.2019.

Математика

04.12.2019.

Пословна информатика

26.12/27.12.

Статистика

3.недеља децембра и јануара

IV2    

20.01.2020.

3.недеља јануара

 

Статистика

3.недеља децембра и јануара

Маркетинг

05.12.2019.

Математика

02.12.2019.

Рачуноводство

06.12.2019.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I4

1.недеља децембра

  18.12.2019.

27.12.2019.

Рачуноводство

18.12/19.11/

21.01/23.01.

Математика

06.12.2019.

     
II4     25.12.2019.

3.недеља јануара

Енглески језик

20.12.2019.

Биологија

11.12.2019.

Рачуноводство 2.недеља октобра

Обука у ВП 17.12.2019.

Обука у ВП

21.01.2020.

Орг.набавке и продаје

07.11.2019.

III4     18.12.2019.

3.недеља јануара

Енглески језик

23.12.2019.

Обука у ВП

13.01.2020.

Организација набавке и продаје

24.11/25.12.

 

Статистика

20. и 21.11.2019.

IV4     13.12.2019.

23.01.2020.

Енглески језик

10.01.2019.

 

Математика

09.01.2020.

   
                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I3 02.12.2019. 26.11.2019. 25.12.2019.

Банкарско пословање

13.11.2019.

 

Канцеларијско пословање

28.11.2019.

Математика

6.12.2019.

Енглески језик

08.01.2019.

   
II8 3.недеља децембра   13.01.2020.

Енглески језик

24.10.2019.

Банкарско пословање

05.12/16.01.

Рачуноводство

10.12/

11.12.2019.

Математика

06.12.2019.

Биологија

13.12.2019.

Канцеларијско пословање

25.11/27.11.

 
III3   19.11.2019. 16.01.2020.

Обука у ОД

29.11/ 13.12.2019.

Енглески језик

24.12.2019.

 

Банкарско пословање

26.11/25.12

 

Математика

2.12.2019.

 
III6

1.недеља децембра

 

3.недеља јануара

Банкарско пословање

28.11/27.12.

Банкарска обука

09.12/20.01.

 

Обука у ОД

18.12.2019.

Обука у ОД 15.01.2020.  

Пословне финансије

06.12.2019.

IV3

16.12.2019.

06.12.2019.

22.01.2020.

Банкарско пословање

18.12.2019.

Б.Обука

03.12.2019.

Маркетинг

18.11.2019.

 

Обука у ОД

12.12/16.01.

 

Математика

10.01.2019.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I7

03.12.2019.

20.11.2019.

16.01.2020.

   

Математика

3.недеља децембра

Енглески језик

13.01.2020.

     
II7

 

06.12.2019.

16.01.2020.

   

Енглески језик

16.01.2020.

Математика

10.12.2019.

     
III7

 

 

15.01.2020.