Извештај о раду Секције тима за маркетинг и односе са јавношћу

Чланови Секције тима за маркетинг били су ученици четвртог разреда образовних профила Економски техничар и Финансијски администратор.

У оквиру секције ученици су извештавали и фотографисали за фејсбук страницу Економске школе о посети ученика манифестацији Индекс 2019, о предавању о Научно технолошком парку, о предавањима која су организована у школи...

Такође, ученици су креирали и слали честитке партнерима школе у електронској и писаној форми, представљали понуду Економске школе на „Дане отворених врата школе“, планирали, организовали и реализовали предавање на тему „Мој пут после средње школе“ заједно са члановима Тима за маркетинг школе и односе са јавношћу.

Ученици су кроз рад у секцији показали комуникативност, одговорност, сналажљивост, креативност, вештине презентације, смисао за тимски рад.

Професор који води секцију

Сања Николић

Isidora Petrović 46Jelisaveta Stevanović 42Marina Trpković 42