У оквиру пројекта „Изрградња капацитета женског и омладинског предузетништва на локалном нивоу“ у четвртак 24.11.2017. године одржано је предавање Оптимизација пореских обавеза – на почетку, а не на крају. Предавању су присуствовали ученици одељења IV6, IV2 и II5 са професоркама Горданом Јевтовић, Аном Спасојевић и Данијелом Рвовић.

У оквиру предавања обрађене су теме везане за нови правилник о пдв-у и начине оптимизације различитих врста пореских обавеза које плаћају предузећа и предузетници. Предавач Љиљана Миловановић, овлашћени рачуновођа и ревизор, за сваку тему  дала је конкретне примере из праксе што је у многоме допринело да ученици стекну практична знања и упознају се са реалним ситуацијама пословања предузећа.

Данијела Рвовић

План рада рачуноводствене секције

руководилац: Снежана Радојичић

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Први
Наставник Јасмина Јеремић Ћировић и Милена Селаковић
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Новембар Отварање текућег рачуна привредног друштва са одговарајућом документацијом у програму виртуелне банке 5
Децембар Уплате и исплате са текућег рачуна уз инструменте платног промета који се реализују у виртуелној банци 5
Јануар Анализа извода по текућем рачуну банке 3

 

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Други
Наставник Снежана Гостиљац и Мирослава Митровић
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Новембар Пријава радника у радни однос-попуњавање образаца 5
Март Обрачун зарада за запослене и уплата пореза и доприноса 5
Април М4 образац 5

 

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Трећи
Наставник Драгана Гајовић и Сања Никовић 
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Новембар Процедура оснивања привредног друштва 5
Март Процедура оснивања привредног друштва 5
Април Обрачун зарада за запослене и уплата пореза и доприноса 5

 

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Четврти
Наставник Снежана Радојичић и Гордана Јевтовић
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Децембар

Припреме за такмичење

Евиденција пословања трговинске радње по медтоду простог књиговодства

4
Јануар

Припреме за такмичење

Евиденција пословања трговинске радње по медтоду простог књиговодства

4
Фебруар

Припреме за такмичење

Евиденција капитала

4
Март

Припреме за такмичење

Евиденција капитала

4