Од почетка другог полугодишта, 18.1.2021.  године  реализује  се настава по комбинованом моделу.

Од 8.3.2021. године реализује се настава на даљину, онлајн.

Од 29. марта 2021. године, дозвољено је позивање ученика у школу уз поштовање свих епидемиолошких мера да одговарају или раде писмене провере. 

У првом полугодишту школу је похађало 773 ученикa у 27 одељења образовних рофила: економски техничар, финансијски администратор,   комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

Извештај о успеху и владању ученика свих профила на крају другог класификационог периода у школској 2020/2021. години

На четворогодишњим профилима у  у седам одељења завршних разреда налази се 190 ученика.   Са позитивним успехом, након седнице НВ, одржане 1.6.2019. године  188 ученика 99% је са позитивним успехом. Једна ученица  се упућује на поправни испит са једном недовољном оценом  а једна ученица се упућује на разредни испит из 5 предмета.

На крају наставне године у школи је 780 ученика у 28 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор, банкарски службеник-оглед, службеник осигурања-оглед, комерцијалиста-редован профил, службеник у банкарству и осигурању и трговац

У школи се на свим профилима налази 781 ученик. Без недовољних оцена је 365 ученикa (47%) ,  са недовољним оценама је 415 ученика (53%). Ово је бољи резултат у односу на прошлу годину за 3% када је без недовољних оцена био 44% ученика,  са недовољним оценама је 55% ученика. 

Према исказаном успеху највише ученика са позитивним оценама је ове године у трећем разреду 55% , потом у првом и четвртом 47%, а најслабији успех постигли су ученици другог разреда где је само 41% ученика са позитивним оценама.