У четворогодишњим профилима, у 7 одељења, 5 образовних профила,  налази се 190 ученика.
Без недовољних оцена је (89) 47% ученика,  са недовољним оценама је (111) 53% ученика. Ово је бољи резултат у односу на прошлу годину за 9% када је без недовољних оцена било 39 % ученика,  са недовољним оценама 61% ученика. Ове године нема ученика који су неоцењени,  а прошле године су 2 ученика била у категорији неоцењених.
Најуспешнија су одељења 4/5 и 4/8 где је више ученика у категорији без недовољних оцена него у категорији са недовољним оценама. У свим осталим одељењима већи је проценат ученика са недовољним оценама од категорије позитивно оцењених.