ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ 2019/2020.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I5 20.03.2020.   1.НЕДЕЉА АПРИЛА

Биологија

13.03.2020.

Рачуноводство

23.03.2020.

Математика

13.03.2020.

Енглески језик

16.03.2020.

Пословна економија

19.03.2020.

   
I6 24.03.2020.   13. 04.2020.

Српски језик

17.03.2020.

Математика

10.март

Биологија 13.03.2020. Рачуноводство 30.03.2020.

Пословна економија

18.03.2020.

   
II5 4.СЕДМИЦА МАРТА   1.НЕДЕЉА АПРИЛА

ФРО

31.03.2020.

Математика

18.03.2020.

Енглески језик

20.03.2020.

Пословна информатика

16.03.и 27.03.

     
II6 27.03.2020.   1.04.2020.

Српски језик

20.03.2020.

Фро 26.03.2020. Математика 09.03.2020.

Рачуноводство

24/27.03.2020.

Енглески језик

20.03.2020.

Пословна информатика

17.03.2020.

 
III5 4.СЕДМИЦА МАРТА   2.НЕДЕЉА АПРИЛА

Математика

17.03.2020.

Енглески језик

16.03.2020.

ФРО

09.04.2020.

       
IV5 4.СЕДМИЦА МАРТА   1.НЕДЕЉА АПРИЛА

ФРО

03.03.2020.

Математика

18.03.2020.

Рачуноводство

5/6.03.2020.

Статистика

17/19.03.2020.

Рачуноводство фин.орг.и буџ.корисника

30.03.2020.

   
IV6 4.СЕДМИЦА МАРТА 27.04.2020. 2.НЕДЕЉА АПРИЛА

Енглески језик

16.03.2020.

ФРО

17.03.2020.

Маркетинг

19.03.2020.

Рачуноводство

08.04.2020.

Рачуноводство фин.орг.и буџ.корисника

01.04.2020.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Статистика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I1 19.03.2020.   1.недеља априла 09/10.03.2020.  

Биологија

16.03.2020.

Математика

13.03.2020.

Рачуноводство

30/31.03.2020.

   
I2 25.03.2020.   2.недеља априла 12.03.2020.  

Српски језик

16.03.2020.

Биологија

13.03.2020.

Математика

17.03.2020.

   
II1 18.03.2020.   1.недеља априла 30/31.03.2020.  

Математика

3.недеља марта

Рачуноводство

09/10.03.2020.

     
II2 4.седмица марта 09.04.2020. 2.недеља априла 2.недеља марта  

СПК

31.03.2020.

Енглески језик

18.03.2020.

Математика 17.03.2020.    
III1 4.седмица марта   4.недеља марта 3.недеља марта  

Рачуноводство

02.03.2020.

Математика

12.03.2020.

Статистика 16.03.2020.    
III2   08.04.2020. 2.недеља априла 3.недеља марта  

Рачуноводство

1.недеља марта

Енглески језик

02.03.2020.

Статистика 12.03.2020. Математика 20.03.2020.  
IV1 4.седмица марта   4.недеља марта 3.недеља марта   Рачуноводство 02.03.2020.

Математика

10.03.2020.

Статистика 09.03.2020.

Маркетинг

11/24.03.2020.

Пословна информатика

12/13.03.2020.

IV2 3.седмица марта   06.04.2020. 25.03.2020.  

Математика

09.03.2020.

Рачуноводство

06.03.2020.

Статистика 11.03.2020.

Маркетинг

19.03.2020.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I4 23.03.2020.     01.04.2020.

Српски језик

12.03.2020.

Математика

11.04.2020.

Рачуноводство у трговини

18/19.03.2020.

Немачки језик

27.03.2020.

Право

4.недеља марта

II4   13.04.2020.   2.недеља априла Енглески језик 13.03.2020.

Обука У ВП

24.03.2020.

Немачки језик 27.03.2020. Право 4.недеља марта

Биологија18.03.2020.

Рач.у трг.24/26.03.2020.

III4 4.недеља марта 05.04.2020.   2.недеља априла

Енглески језик

23.03.2020.

Трговинско пословање

05.03.2020.

Немачки језик 01.04.2020.

Статистика

09/11.03.2020.

Математика

16.03.2020.

IV4 4.недеља марта 14.04.2020.   09.04.2020.

Обука у ВП

16.03.2020.

Математика

19.03.2020.

Немачки 20.03.2020.

Предузетништво

4.недеља марта

Енглески језик13.03.

Трговинско пословање03.03.

                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I3 16.03.2020.   1.недеља априла

Банкарско пословање

07.04.2020.

Енглески језик 17.03.2020. Математика 13.03.2020.        
II8 26.03.2020. 23.04.2020. 27.03.2020.

Српски језик

19.03.2020.

Рачуноводство

03/31.03.2020.

Математика

13.03.2020.

Енглески језик

24.03.2020.

Канцеларијско пословање

09/11.03.2020.

Биологија

18.03.2020.

 
III3 19.03.2020.   4.недеља марта

Обука у ОД

28.02.2020.

Обука у ОД пракса

20.03.2020.

Обука у оД 10.04.2020.

Математика

15.03.2020.

Енглески језик

24.03.2020.

Банкарска обука 25.03.2020.  
III6 02.04.2020.  

31.03.2020.

(изборни)

Српски језик

24.03.2020.

Право

4.недеља марта

Статистика

31.03.2020.

Обука у ОД пракса

27.03.2020.

ОБУКА у ОД

01.04.2020.

   
IV3 23.03.2020.   1.недеља априла

Обука у ОД

05.03.2020.

Обука у ОД

02.04.2020.

Банкарска обука

24.03.2020.

Предузетништво

4.недеља марта

Математика

11.03.2020.

Пословна економија

20.03.2020.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I7 17.03.2020.   2.недеља априла    

Математика

3.недеља марта

Енглески језик 16.03.2020.      
II7 2.недеља априла   3.недеља марта    

Математика

12.03.2020.

Енглески језик

20.03.2020.

     
III7   01.04.2020.      

Математика

23.03.2020.