Од 15-19. марта 2021. године  школа наставља са радом на даљину.

 За наведени период важи редован распоред часова у трајању од 30 минута, према следећем распореду смена: непарна смена пре подне, парна  после подне.

Обавезно је придржавање редовног распореда часова за све ученике и наставнике.

 Ученици који не приступе раду у време предвиђено распоредом часова наставник уписује као одсутне, а одељењски старешина процењује оправданост изостајања.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник према утврђеном распореду часова уносе реализоване наставне јединице са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и начин комуникације).

Уколико има ученика који немају техничких могућности да прате наставу на даљину, потребно је да одељењске старешине на мејл директора пошаљу имена   ученика како би школа у договору са одељењским старешином организовала штампање и дистрибуцију наставног материјала.

Од 15-19. марта  одељења 3/1, 3/2 и 4/3  реализоваће блок наставу.

13.03.2021.           

директор Владан Ницовић