УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ДОБРОДОШЛИ!

Упис ученика који су распоређени у Економску школу може се  обавити на два начина:

  1. Непосредно, у школи, 12. и 13. јула од 800 до 1500 часова, када се подносе

документа потребна за упис у први разред:

 

  • Пријава за упис (образац пријаве може се добити у школи од уписне комисије)
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  • Лекарско уверење о испуњености здравствених услова (могуће и накнадно достављање уверења)
  • Извод из матичне књиге рођених (није обавезан);

или

  1. Електронским путем коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе 12. јула од 800 часова до 18. јула до 2400 часа.

Ако се упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину обавља електронским путем преко Портала, није потребан долазак у школу, податке који су неопходни за упис, школа прибавља по службеној дужности. Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, ученик накнадно  доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Напомена: Приликом уписа обавезно је придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Цовид -19 (ношење маски и  држање дистанце)