Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу упис могу извршити на један од два начина:

  1. Непосредно у школи (Улица Господар Јованова 1, Чачак)

 у четвртак 14.07 и петак 15.07. од 800 до 1500 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

  1. Пријава за упис ученика у средњу школу (образац пријаве може се преузети у Економској школи)
  2. Уверење о обављеном завршном испиту
  3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  4. Лекарско уверење о испуњености здравствених услова
  5. Извод из матичне књиге рођених (није обавезан)

2. Електронским путем после првог и другог уписног круга од 14.07. од 800 до 20.07. до 24 часа. Ако  се упис обавља електронским путем није потребан долазак у школу,  

податке који су неопходни за упис школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом.

Податке о испуњености свих услова за упис, као и податке о испуњености здравствених услова, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Напомена: Приликом уписа ученик се опредељује за један од два изборна програма Грађанско васпитање или Верску наставу.