• Економска школа у Чачку
    Економска школа у Чачку
  • Школа са традицијом
    Школа са традицијом
  • Основана 1948. године
    Основана 1948. године

На крају наставне године у школи је 780 ученика у 28 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор, банкарски службеник-оглед, службеник осигурања-оглед, комерцијалиста-редован профил, службеник у банкарству и осигурању и трговац

На нивоу целе школе са позитивним успехом у јуну је 753 ( 97% ) ученикашто је мало бољи резултат него прошле године када је 96% ученика завршило разред у јуну. На поправне испите се упућује 25 ученика и једна ученица излази на разредни испит из 5 предмета. Са једном недовољном је 24 ученика и један ученик са две недовољне.Ученица завршног разреда која је имала једну недовољну оцену, положила је поправни испит и стиче право да у августу изађе на матурски испит. Ученица завршних разреда која је излазила на разредне испите добила је 4 недовољне оцене тако да није завршила четврти разред. У претходно наведеним бројчаним подацима укључен је успех ове две ученице.

На нивоу целе школе ученици су направили 64620 оправданих изостанака, 2139 неоправданих изостанка што укупно износи 66759 изостанака. По ученику је то 83 оправдана, 3 неоправдана изостанка, укупно 86, што је знатно мањи број него прошле школске године када су ученици просечно направили 96 оправданих и 4 неоправдана изостанка. На нивоу школе 96% ученика има примерно владање, поређења ради овај проценат је прошле године био 89%

Успех ученика на четворогодишњим профилима:

На овим образовним профилима је 717 ученика. Од тог броја 701 (98%) има позитиван успех. Прошле године 97% ученика имало је позитиван успех. Једна ученица је упућена на полагање разредних испита из већине предмета јер није похађала наставу због здравствених проблема. У категорији ученика са недовољним оценама 13 ученика је са једном недовољном , а са две недовољне оцене је 1 ученик.

Одличних је 199 (28%), врло добрих 338 (47%), добрих 160 (22%), довољних 1. На поправне испите упућено је 14 ученика.

У односу на друго полугодиште претходне школске године успех је бољи, 97% ученика је било са позитивним успехом а сада 98% ученика.

Ученици су направили 58203 оправдана изостанка, 1965 неоправданих , укупно 60168. Просек изостајања је ове године 81 оправданих, а прошле године је био 96 оправданих изостанка по ученику и 4 неоправдана по ученику прошле године а сада 3 неоправдана.

Примерно владање има 686 (96%) ученика а прошле године у овој категорији је било 90% ученика.

Ове године у школи је било 6 ученика носилаца Вукове дипломе.

Опште напомене о успеху четворогодишњих профила:

-са узрастом повећава се проценат одличних ученика али и расте број изостанака

-у четвртом разреду је најбољи успех 99% ученика је са позитивним успехом а најслабији успех постигли су ученици трећег разреда 96% ученика је са позитивним успехом

-ученици првог разреда имају најбоље оцене из владања, 98% има примерно владање

 

Успех ученика на трогодишњем профилу-трговац:

У три одељења – по једно у сваком разреду, налази се 63 ученика, 84% ученика је имало позитиван успех што је исти резултат као прошле године. Са недовољним оценама је 10 ученика и сви имају једну недовољну оцену.

Одличних је 5 ученика, 18 врло добрих, 27 добрих ученика и 3довољна.

Трговци су ове године знатно мање изостајали. Начинили су 6417 оправданих изостанака, 174 неоправданих, укупно 6591 изостанака.

Просек оправданог изостајања је ове године мањи него прошле године и износи

( у просеку) 102 оправдана, 3 неоправдана а прошле године је било 130 оправданих и 8 неоправданих часова по ученику.

Примерно владање има 60 (95%) ученика.

Бројач посета

342413
ДанасДанас92
ЈучеЈуче152
Ове седмицеОве седмице650
Овог месецаОвог месеца244
Укупно Укупно 342413