Од почетка другог полугодишта, 18.1.2021.  године  реализује  се настава по комбинованом моделу.

Од 8.3.2021. године реализује се настава на даљину, онлајн.

Од 29. марта 2021. године, дозвољено је позивање ученика у школу уз поштовање свих епидемиолошких мера да одговарају или раде писмене провере. 

Одељењска већа за ученике завршних разреда реализована су 6.4.2021. године онлајн, за остала одељења 13-14.4.2021. године у наставничкој канцеларији. Поређење резултата у овој анализи није валидно јер прошле школске године, 16.3.2020. прекинута је редовна настава и прешло се на онлајн наставу тако да класичног томесечја и анализе резултата није било. Резултате од ове школске године поредићемо повремено са резултатима из школске 2018/2019. године.

У школи се на свим профилима налази 770 ученика. Без недовољних оцена је 504 ученикa (65%) ,  са недовољним оценама је 265 ученика (35%). Један ученик је неоцењен. Ово је битно бољи резултат у односу на 2018/2019. годину када је без недовољних оцена било 47% ученика,  са недовољним оценама 53% ученика. 

Према исказаном успеху највише ученика са позитивним оценама је ове године у четвртом разреду

77% , потом у трећем 69%, првом 64%, а најслабији успех постигли су ученици другог разреда где је 62% ученика са позитивним оценама.

Од почетка другог полугодишта, 18.1.2021. године реализује се настава по комбинованом моделу.

Од 8.3.2021. године реализује се настава на даљину, онлајн.

Од 29. марта 2021. године, дозвољено је позивање ученика у школу уз поштовање свих епидемиолошких мера да одговарају или раде писмене провере.

Одељењска већа за ученике завршних разреда реализована су 6.4.2021. године онлајн, за остала одељења 13-14.4.2021. године у наставничкој канцеларији. Поређење резултата у овој анализи није валидно јер прошле школске године, 16.3.2020. прекинута је редовна настава и прешло се на онлајн наставу тако да класичног томесечја и анализе резултата није било. Резултате од ове школске године поредићемо повремено са резултатима из школске 2018/2019. године.

У школи се на свим профилима налази 770 ученика. Без недовољних оцена је 504 ученикa (65%) , са недовољним оценама је 265 ученика (35%). Један ученик је неоцењен. Ово је битно бољи резултат у односу на 2018/2019. годину када је без недовољних оцена било 47% ученика, са недовољним оценама 53% ученика.

Према исказаном успеху највише ученика са позитивним оценама је ове године у четвртом разреду

77% , потом у трећем 69%, првом 64%, а најслабији успех постигли су ученици другог разреда где је 62% ученика са позитивним оценама.

ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ

НА КРАЈУ TРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

Р

Бр.

Уч.

Број ученика са недовољним оценама

Са +

Изостанци

1

2

3

4

5 и више

Укупно

Неоц.

О

Н

УК

Нерег.

I

177

30

15

9

2

6

62

1

114

5491

253

5919

175

II

176

37

16

8

2

4

67

0

109

4753

354

5151

44

III

171

25

14

10

3

1

53

0

118

4857

374

5249

18

IV

179

25

13

4

0

0

42

0

137

5958

395

6395

42

I - IV

703

117

58

31

7

11

224

1

478

21059

1376

22714

279

%

 

17

8

4

1

2

32

0

68

30

2

32

 

I

20

4

1

5

0

1

11

0

9

581

25

620

14

II

27

4

4

6

2

0

16

0

11

1117

30

1147

0

III

20

8

4

2

0

0

14

0

6

652

96

748

0

I - III

67

16

9

13

2

1

41

0

26

2350

151

2515

14

%

 

24

13

19

3

2

61

0

39

35

2

37

 

I - IV

770

133

67

44

9

12

265

1

504

23049

1527

24869

293

%

 

17

9

6

1

2

35

 

65

30

2

32

 

ИЗОСТАНЦИ

У односу на прошлу школску годину због специфичности реализације наставе битно је мање изостајања. Просек изостајања је 30 оправданих, 2 неоправдана по ученику, а 2018/2019. године просек изостајања је био 67 оправданих и 2 неоправдана по ученику. Ове године ученици првог разреда одступају од уобичајене праксе да са узрастом расте и број изостанака. Ове године најмање изостају ученици другог и трећег разреда , највише четвртог а прваци су одмах иза њих са просечним бројем укупни изостанака од 32 .

УСПЕХ У ЧЕТВОРОГОДИШЊИМ ПРОФИЛИМА

На четворогодишњим профилима је 703 ученика. Без недовољних оцена је 478 ученика-68% ученика, са недовољним оценама је 224 ученика - 32% ученика. Ово је бољи резултат у односу на 2018/2019. годину када је без недовољних оцена било 48% ученика а са недовољним оценама 52% ученика.

Према исказаном успеху највише ученика са позитивним оценама је ове године у четвртом разреду

77% , потом у трећем 69%, првом 64%, а најслабији успех постигли су ученици другог разреда где је 62% ученика са позитивним оценама.

Распони по одељењима истог разреда у изостанцима.

- први разред- укупни изостанци се крећу од 740-1495

- други разред- укупни изостанци се крећу од 749-1025

- трећи разред- укупни изостанци се крећу од 660-1184

- четврти разред- укупни изостанци се крећу од 704-1345

Приметан је велики распон неоправданих изостанака унутар истог разреда

Први разrед: 12-91

Други разред: 14-103

Трећи разред: 34-75

Четврти разред: 40-107

Према броју недовољних оцена по профилима најбољи су ученици ФА где је ове године 76% без недовољних оцена, иза њих су ЕТ – 66%, КО и СУБО – 63%.

Највише изостају ученици КО - 41 изостанак по ученику, потом СУБО-39 изостанака просечно по ученику, ФА-30 а најмање изостају ученици ЕТ-26 изостанака просечно по ученику.

 

УСПЕХ У ТРОГОДИШЊЕМ ПРОФИЛУ ТРГОВАЦ

На овом образовном профилу у три разреда је 67 ученика. Од тог броја без недовољних оцена је 26 ученика-39% а са недовољним оценама 41ученик -69% ученика.

Трговци имају просечно 35 оправданих, 2 неоправдана што је такође знатно мање него претходних година.