Дана 12.12.2018.   одржана је презентација практичне блок наставе одељења IV3 службеника осигурања-оглед уз присуство одељењског старешине Биљане Максимовић, наставника задужених за биро у ВОД Селене Јањић, Љиљане Радојковић, наставника задуженог за организацију праксе Гордане Јевтовић.

SO prez1

 

Присутне колеге биле су Данијела Петковић и Ален Дакић. Све планирано је успешно реализовано.

SO prez2

SO prez3

SO prez4

SO prez5

 

SO prez9

                Током целе 2016. године обележаваће се јубилеј 400 година од смрти највећег драмског писца свих времена, генијалног Вилијема Шекспира. Наша школа се придружила овој глобалној манифестацији и у среду, 27. IV2016. обележила пригодним и скромним програмом поменути јубилеј. Ученици I1 и I3 су са професором енглеског језика и професором српског језика припремили сећање на Шекспира. Уз одређене фотографије које предствљају Шекспиров  живот и његово стваралаштво, кроз казивање делова из РОМЕА И ЈУЛИЈЕ на раном модерном енглеском језику (Шекспиров језик) и српском, као и помоћу сцена из филма ЗАЉУБЉЕНИ ШЕКСПИР сви присутни су могли осетити дух тог ренесансног доба и још једном схватити изузетност овог писца.

  Тања Пајић

Заједнички час ученика смера банкарски службеник и  службеник осигурања, III/3  и  III/8.

Час организовале професорке Марија Цветић и Данијела Рвовић

У Економској школи у Чачку се примењују облици активно-оријентисане наставе, као  савремен начин за усвајање знања и стицање практичних вештина.

Акценат је на тимском раду ученика, који се реализује путем рада у групама и паровима.  Групе и парови се формирају у зависности од захтева радних задатака који се постављају пред ученике.

Циљ оваквог начина  рада је савладавање теоријских знања кроз решавање ситуацијских задатака и практичне примене истих, чиме ученици од пасивних слушаоца постају активни учесници у реализацији наставе.

Део наставе се у појединим образовним  профилима као што су: финансијски администратор, комерцијалиста, службеник осигурања и банкарски службеник,  одвија кроз рад у виртуелним привредним друштвима у статусу запослених лица.

На овакав начин успевамо да образујемо кадар који ће по завршетку школовања, имати знање и занимање у складу са потребама тржишта рада.