РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ET

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Статистика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I1 II недеља маја IV недеља маја I недеља јуна II недеља јуна  

Математика

II недеља маја

Рачуноводство

III недеља маја

     
I2 IV недеља маја 10. април III недеља маја I недеља јуна  

Рачуноводство

II недеља маја

Математика

I недеља маја

     
II1 III недеља маја II недеља маја V недеља маја IV недеља маја  

Математика

III недеља маја

Рачуноводство

II недеља маја

     
II2 II недеља маја III недеља маја V недеља маја IV недеља маја  

Рачуноводствo

II недеља јуна

Математика

III недеља маја

     
III1 III недеља маја II недеља маја I недеља јуна I недеља јуна  

Статистика

16. 05. 2019.

Статистика

III недеља јуна

Математика

III недеља маја

Рачуноводство

IV недеља маја

 
III2 IV недеља маја II недеља маја 07. јун I недеља јуна  

Статистика

23. 04. 2019.

11.06. 2019.

Математика

20. 05. 2019.

     
IV1 08. мај II недеља маја 14. мај III недеља маја  

Статистика

23. 04. 2019.

Маркетинг

11. 04. 2019.

Посл. Инфор

10. 05. 2019.

22. 04. 2019.

Рачуноводство

I недеља маја

Статистика

IV недеља маја

IV2 III недеља априла

08. април

13. мај

20. мај 16. мај  

Рачуноводство

22 и 24. 04. 2019

Математика

07. 05. 2019

Статистика

14. 05. 2019.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KO

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Математика Рачуноводство Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I4 I недеља јуна 16.04. 2019. 29. 05. 2019.    

Физика

08. 04. 2019.

Енглески

II недеља јуна

Рачуноводство

III недеља маја

Географија

IV недеља маја

 
II4 I недеља јуна 23. 04. 2019. 29. 05. 2019. II недеља јуна  

Рачуноводство

I недеља јуна

Енглески

II недеља јуна

     
III4 I недеља јуна   29. 05. 2019. 05.06.2019.  

Статистика

18.и19.04.2019

30.и31.05.2019

Енглески

II недеља јуна

Трг.пословање

07.05.2019.

04.06.2019.

Математика

21.05.2019.

 
IV4 III недеља априла I недеља априла 29. 05. 2019. 10. 05. 2019.  

Трг.пословање

12.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Обука

11.04.2019

09.05.2019.

     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФА

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I5 IV недеља маја III недеља априла I недеља априла    

Рачуноводство

IV недеља маја

Математика

II недеља маја

Енглески језик

II недеља јуна

   
I6 III недеља маја 19.04.2019. 06.06.2019.    

Рачуноводство

III недеља маја

Математика

20.05.2019

     
II5 III недеља маја IV недеља априла IV недеља маја    

Математика

II недеља маја

ФРО

23.04.2019.

Енглески језик

II недеља јуна

   
III5 III недеља маја III недеља маја IV недеља маја    

Математика

II недеља маја

ФРО      
III6 I недеља јуна II недеља априла 04.06.2019. Немају писмени  

Енглески језик

II недеља јуна

Математика

23.05.2019.

Рачуноводство

III недеља маја

ФРО

22.05.2019.

 
IV5 II недеља маја III недеља априла 23.04.2019.    

ФРО

25.04.2019.

Рачуноводство

12.и13.05.2019

 

Математика

II недеља априла

 
IV6 III недеља априла I недеља априла II недеља маја    

ФРО

23.04.2019.

Маркетинг

08.05.2019.

Рачуноводство

15/18.05.2019.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СO

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Математика Рачуноводство Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
IV3

09.или10.05.

2019.

13.05.2019. 10.05.2019. 16.05.2019.  

ВОД

10.04.2019.

ВОД

15.05.2019.

     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СУБО

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I8 II недеља маја 19.04.2019. 05.06.2019. III недеља маја  

Физика

08.04.2019.

Банкарско пословање

04.06.2019

Енглески

II недеља јуна

Математика

15.05.2019.

 
II3 IV недеља маја II недеља маја II недеља јуна III недеља маја  

Енглески

II недеља јуна

Математика

III недеља маја

     
II6 III недеља маја   II недеља јуна    

Рачуноводство

I недеља јуна

Банкарско пословање

05.06.2019

     
III3 III недеља маја   II недеља јуна    

Обука у ОД

22.04.2019.

Обука у ОД

IV недеља маја

Математика

IV недеља маја

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА БС

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Математика Рачуноводство Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
IV8 III недеља априла II недеља маја 14.05.2019. II недеља маја  

Канцеларијско пословање

8.и 9.05.2019.

5.и 6.06.2019.

Маркетинг у банк.

16.05.2019.

Банкарско пословање

05.05.2019.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I7 II недеља маја 15.04.2019. II недеља јуна    

Енглески

II недеља јуна

Математика

IV недеља априла

     
II7 II недеља маја IV недеља априла IV недеља маја    

Енглески

II недеља јуна

       
III7 I недеља маја   08.05.2019.