Показна вежба Цивилне заштите и Ватрогасне бригаде града Чачка

 pokazna 2

показна