План рада тима за професионални развој за школску 2020/21. годину

       Назив тима:

Тим за професионални развој

Руководилац

Весна Јекић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Избор чланова тима и

састављање годишњег

плана рада тима

Састанак чланова

тима ради договора о

начину рада,

састављању годишњег

плана рада тима и

поделе задужења

Анализа Извештаја о стручном усавршавању за 2019/20. и Личних планова стручног усавршавања за 2010/21.

Избор могућих семинара из Каталога за реализацију у школи и сарадња са Регионалним центром Чачак  и издавачким кућама,

Анализа  плана стручног усавршавања свих запослених.

Стручна већа

школе

 

Наставници

 

РПШ

ШП

Статут

     

 

Октобар

Анализа постојећег Правилника о сталном стручном усавршавању,

Договор о начину праћења и извештавања о стручном усавршавању запослених,

Израда формулара за извештавање о стручном усавршавању,

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе.

Предметни наставници.

Стручна већа

ШП, РПШ

Новембар

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању

Предметни наставници.

Стручна већа

ШП

РПШ

Децембар

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању,

Предметни наставници.

Стручна већа

ШП

РПШ

Јануар

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању

Полугодишњи Извештај Тима за професионални развој.

Предметни наставници.

Стручна већа

ШП

РПШ

Фебруар

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању,

Предметни наставници

Предметни наставници

ШП

РПШ

Март

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању,

Предметни наставници

ШП

РПШ

Април

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању,

Тим за маркетинг и односе са јавношћу

ШП

РПШ

Мај

Реализација стручног усавршавањау установи и ван установе,

Извештавање о стручном усавршавању

Одељењске старешине

Наставници задужени за секције

Одељењске старешине

ШП

РПШ

Јун

Прикупљање Извештаја о стручном усавшавању и њихова анализа,

Прикупљање Планова стручног усавршавања за наредну школску годину и њихова анализа,

Израда Извештаја о раду Тима за професионални развој,

Израда Плана стручног усавршавања свих запослених.

Тим за маркетинг и односе са јавношћу

РПШ