Одлуком Владе Републике Србије од 1. јуна 2023. године друго полугодиште школске 2022/2023. године се завршава у уторак, 6.јуна и то је завршни наставни дан. 

У том смислу, ова школска година ће имати за ученике првог, другог и трећег разреда уместо 185, 175 наставних дана тј. 35 наставних седмица, што треба имати у виду код утврђивања планираних и реализованих часова годишње норме за поједине предмете.
У складу са дописом Министарства просвете од 02.06.2023. потребно је да сви наставници поступе на следећи начин:
У понедељак и уторак, 5. и 6. јуна настава одвија према распореду часова. Часови трају  30 минута. Практично, ове завршне наставне дане и часове треба организовати тако да се до краја наставе у обе смене, у уторак, 6. јуна, утврди предлог закључне оцене. Сваки предметни наставник доставиће одељењском стершини предлог закључних оцена оцена  за све ученике (без обзира на број оцена које имају). О томе ће ученици бити обавештени уз образложење оцене и сугестију на који начин могу, ако желе, да поправе оцену.
У том смислу потребно је да се одрже часови  одељењског старешине и то за непарну смену у уторак, 06.06.2023.  у 13,15 а за ученике парне смене истог дана у 17,45.  
На тим часовима одељењски старешина саопштава предлоге закључних оцена по предметима за сваког ученика  а ученици се изјашњавају да ли  се слажу са предлогом оцене или желе да је поправе.
Списак ученика по предметима који желе да поправе оцене,  одељењски старешина доставља помоћницима директора у среду, 07.06.2023. до 12сати.
За ученике  који желе да поправе предложену закључну оцену,  биће организоване  усмене  или писане  провере знања у периоду од 09. до 20. јуна при чему  ће одељењске  старешине  обавестити ученике у које време треба да дођу у школу,  а према утврђеном распореду долазака. То додатно оцењивање треба уписати у рубрику редовног часа, када иначе ученици имају тај час по распореду ( са напоменом у е- дневнику када је час провере знања стварно одржан). Предметни професори треба да стално воде рачуна да ученицима поправљају оцене само уколико ученици показују резултат који је основа за поправљање оцене. Иначе, ова додатна оцењивања професори треба да раде у присуству других колега или са више ученика у учионици, а никако сами са учеником (члан 17. став 11. Правилника о оцењивању).
Oдељењски старешина обавештава само родитеље оних ученика који  желе да поправе предложену оцене.