Могућности примене „MS EXCEL“ апликације у настави економске групе предмета

Наставници економске групе предмета из наше школе учествовали су на семинару „Могућност примене „МS EXCEL“ апликације у настави економске групе предмета“, каталошки број 665, који је одржан у суботу, 25. марта 2017. године у Регионалном центру Чачак. Семинар су реализовали доценти са Економског факултета у Београду др Ђорђе Митровић и др Ирена Јанковић. Семинар носи 8 бодова.

Теме програма које су реализоване: Како употреба „MS Excel“ апликације може побољшати наставу и усвајање градива од стране ученика; Граница производних могућности – модел; Модел функционисања тржишта – савршена конкуренција; Основне финансијске функције у Екселу; Употреба „MS Excel“ апликације за проверу знања ученика.

Остварени циљеви семинара су: Унапређивање компетенција наставника за употребу софтверских апликација у настави економске групе предмета; Развијање способности наставника за рачунску и графичку илустрацију и објашњавање садржајa економске групе предмета употребом „MS Excel“ апликације. Оспособљавање наставника за прикупљање, презентацију и обраду реалних тржишних података у Екселу,...

Наставници који су учествовали на семинару су: Милица Скелић, Снежана Гостиљац, Снежана Радојичић, Мирослава Митровић, Драгана Гајовић, Гордана Јевтовић, Јела Миликић, Раде Видовић, Весна Јекић, Јасмина Јеремић Ћировић, Јелена Поповић, Ален Дакић, Мирослав Софијанић, Наташа Сарић, Ивана Милисављевић, Данијела Николић, Марија Цветић, Данијела Рвовић, Ана Спасојевић, Сања Николић, Драгана Јаковљевић, Гроздана Ђуровић, Павле Брковић, Јована Шеловић, Лела Митровић, Марица Јованчевић, Никола Василић, Марина Пејовић и Милена Селаковић.

У Чачку, 27.03.2017. године

Руководилац Стручног већа економиста

Сања Николић