Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање

Наставници економске групе предмета учествовали су на семинару „Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање“, каталошки број 668, који је одржан у петак, суботу и недељу, 7, 8. и 9. априла 2017. године у Економској школи у Чачку. Семинар су реализовале Ана Петровић, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић“ из Старе Пазове и Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економска школа из Ужица. Семинар носи 24 бода.

 IMG 20170409 120710

Теме програма које су реализоване: наставни предмети и њихов значај за рад у бироу, шта ради наставник, а шта ученик у бироу, планирање времена и материјала за израду задатка и планирање тока часа, постизање континуитета у пословању, комуникација, организациона шема пд у фази подељеног рада, припрема импулса и материјала за рад по службама, држање и анализа часа, шта се све може оцењивати у бироу, оцењивање радне пробе, теста практичних вештина и извештаја и како унапредити процес учења у бироу.

Остварени циљеви семинара су: Стицање знања, вештина и ставова наставника за планирање, извођење наставе и вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у фазама јединственог и подељеног рада. Стицање знања о специфичностима наставе у бироу за учење и повезаности бироа за учење са осталим стручним предметима. Извођење наставе у форми импулс/активност у фази јединственог и подељеног рада. Стицање знања о специфичностима и сложености оцењивања у бироу за учење. Израда и употреба различитих формулара за потребе оцењивања у бироу за учење.

На семинару је учествовало 12 наставника из наше школе: Гордана Јевтовић, Данијела Николић, Ана Спасојевић, Сања Николић, Драгана Јаковљевић, Гроздана Ђуровић, Павле Брковић, Снежана Радојичић, Јована Шеловић, Лела Митровић, Никола Василић и Весна Јекић.

У Чачку, 09.04.2017. године

Руководилац Стручног већа

Сања Николић