РЕЗУЛАТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ 2020/2021.

Место одржавања: Економска школа Чачак

Датум и време: 27.02.2021.год., 1000-1100

 

Шифра

Име и презиме ученика

Одељење

Школа

Наставник

Број бодова

Ранг листа

2

Михаило Гавриловић

III1

Медицинска

школа

Ђорђе

Јеремић

42

III место

3

Немања Чупић

IV1

Машинско-саобраћајна школа

Драгана Дробац

26

 

5

Вук Вуловић

II2

Економска

школа

Славица Салемовић

13

 

4

Андреј Достанић

II2

Економска

школа

Славица Салемовић

17

 

6

Лана Козодеровић

II2

Економска

школа

Славица Салемовић

21

 

7

Милица Петровић

II2

Економска

школа

Славица Салемовић

22

 

1

Бојана Шибалић

II2

Економска

школа

Славица Салемовић

20

 

   Комисија:

    1. Ђорђе Јеремић, наставник  историје, Медицинска школа Чачак

    2. Драгана Дробац, професор историје, Машинско-саобраћајна школа Чачак

    3. Славица Салемовић, професор историје, Економска школа Чачак