Образовни профил: Комерцијалиста 

Подручје рада:економија, право и администрација;

                            трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: четири године

На овом смеру ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелном предузећу која оснивају у оквиру предмета обука у виртуелном предузећу.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да раде у реалним привредним друштвима и предузетничким радњама која се баве увозним и извозним пословима у оквиру практичне наставе и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Обука у виртуелним предузећима се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Ученици сарађују са виртуелном централном банкомCVB - електронско банкарство путем интернета и од банке редовно добијају изводе.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на којима ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва.

Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштавана републичком нивоу.

У зависности од интересовања генерације ученици учествују и на међунараодним сајмовима.

Након завршеног средњег образовања, комерцијалисти могу да се запосле у привредним друтвима која се баве увозом и извозом робе, као и у друштвима која се баве организацијом, пријема, отпреме и складиштења робе...

Многи ученици се одлуче да упишу факултете што са успехом и чине.

Комерцијалиста ће умети да: обавља послове набавке и увоза робе, огранизује пријем, отпрему и складиштење робе, обавља послове у вези продаје робе на велико и извоза робе...

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Ликовна култура
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Географија
 • Физика

Стручни предмети:

 • Други страни језик
 • Принципи економије
 • Право
 • Канцеларијско пословање
 • Рачуноводство у трговини

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 2. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Хемија
 • Биологија

Стручни предмети:

 • Други страни језик
 • Принципи економије
 • Право
 • Канцеларијско пословање
 • Рачуноводство у трговини
 • Организација набавке и продаје
 • Обука у виртуелном предузећу

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 3. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика

Стручни предмети:

 • Други страни језик
 • Организација набавке и продаје
 • Пословна информатика
 • Обука у виртуелном предузећу
 • Трговинско пословање
 • Међународна шпедиција
 • Статистика

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 4. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

 • Други страни језик
 • Обука у виртуелном предузећу
 • Трговинско пословање
 • Маркетинг у трговини
 • Финансије
 • Предузетништво

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Листа изборних предмета према програму образовног профила (трећи и четврти разред):

 1. Стручни предмети
 • Комерцијално познавање робе – трећи разред
 • Вештине комуникације – трећи разред
 • Пословна економија – трећи разред
 • Пословни енглески језик – четврти разред
 • Менаџмент – четврти разред
 • Електронско пословање – четврти разред
 1. Општеобразовни предмети
 • Музичка култура* – трећи и четврти разред
 • Екологија и заштита животне средине* – трећи и четврти разред
 • Историја (одабране теме)* – трећи и четврти разред
 • Изабрана поглавља математике– трећи и четврти разред
 • Логика са етиком* – трећи и четврти разред

Ученик предмет бира једном током школовања у трећем или четвртом разреду.