Дана 3.04.2023. године у периоду од 11.00 до 14.15  часова одржане су презентације практичне блок наставе  одељења 4/6 образовни профил финансијски администратор  из предмета финансијско рачуноводствена обука.

 

20230403 113044

 
Ученици су у периоду од 27.03. до 31.03.2023. године реализовали практичну блок  наставу у привредним друштвима, а то су:
ПД „Анђелчић“, ПД „GoldKomerc“, Књиговодствена агенција „Капитал“, ПД „Lastva“, ПД „Elmaglights“, ПД „Chyps Way“, ПД „Franc – komerc“, ТР „Верокс Јуниор“, ПД „Tiffany“, ПД „Frikom“, ПД “Ауто Чачак“.
 
20230403 113114
Презентацији су  присуствовали наставници задужени за практичну блок наставу Гордана Јевтовић, Павле Брковић и Селена Пантовић. 
Ученици су  испоштовали задате обавезне и изборне теме,  техничке карактеристике презентације  и успешно исте  презентовали.
                                                                                                                                          
                                                                               Селена Пантовић, наставник економске групе предмета