Трговац

Образовни профил: Трговац
Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

Код овог образовног профила акценат је на стручним предметима и практичној настави која се одвија у различитим тровинским радњама и великим трговинским ланцима са којима школа има дугогодишњу сарадњу. У првој години практична настава траје један дан недељно, док у другој и трећој години практична настава траје два дана недељно.

Трговац ће умети да: обавља послове набавке и продаје у продавницама, електронски обрађује податке, комуницира и обавља пословну кореспонденцију...

Куда даље?

- доквалификација за четврти степен

- наставак даљег школовања у високошколским установама

- основне струковне студије

- основне академске студије

- дипломске академске студије – мастер

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Хемија

Стручни предмети:

Основи трговине, Техника продаје и услуге купцима, Пословна комуникација, Познавање робе, Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Техника продаје и услуге купцима, Маркетинг у трговини, Основи пословања у трговини, Познавање робе, Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Физичко васпитање, Математика, Екологија и заштита животне средине, Географија, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Комерцијално познавање робе, Набавка и физичка дистрибуција, Психологија и понашање потрошача, Предузетништво, Пословна информатика, Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање