1. Властелица Јелена
 2. Вранеш Ненад
 3. Вујовић Драгана
 4. Дробњак Теодора
 5. Ђурић Алекса
 6. Живаљевић Никола
 7. Илић Милош
 8. Јевремовић Лазар
 9. Јовановић Јелена
 10. Костић Душан
 11. Костић Тијана
 12. Лишанин Вера
 13. Милуновић Александар
 14. Нешовић Марина
 15. Павловић Анђела
 16. Радичевић Наталија
 17. Радојичић Јулија
 18. Радојичић Катарина
 19. Радосавчевић Ивана
 20. Ранковић Данијела
 21. Самарџић Ђорђе
 22. Симеуновић Андреа
 23. Спасовић Миленко
 24. Станисављевић Анђела
 25. Стојшин Нада
 26. Танасијевић Марија
 27. Тодоровић Вељко
 28. Тодоровић Војкан
 29. Тодоровић Јована