1. Бојовић Ирина
 2. Броћић Нађа
 3. Вујовић Ђурђа
 4. Драгићевић Марко
 5. Ђуровић Милица
 6. Жујовић Ана
 7. Илић Марко
 8. Јовановић Александра
 9. Јовановић Драшко
 10. Јовановић Тијана
 11. Костадиновић Софија
 12. Лубинић Лука
 13. Мареновић Страхиња
 14. Марковић Јелена
 15. Милићевић Стефан
 16. Младеновић Светолик
 17. Николић Илија
 18. Петровић Давид
 19. Плазинић Лазар
 20. Проковић Ана
 21. Радовановић Лука
 22. Радосављевић Немања
 23. Тодосијевић Алекса
 24. Шундерић Милана