У школску 2016/2017. годину Економска школа уписаће следеће образовне профиле:

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (30 УЧЕНИКА)

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ДВА ОДЕЉЕЊА (60 УЧЕНИКА)

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (30 УЧЕНИКА)

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ДВА ОДЕЉЕЊА (60 УЧЕНИКА)

ТРГОВАЦ

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (30 УЧЕНИКА)