План уписа у школској 2022/23. години

  • Економски техничар 4. степен  – 60 ученика

  • Комерцијалиста  4. степен - 30 ученика

  • Службеник у банкарству и осигурању 4. степен  - 30 ученика

  • Трговац 3. степен  – 30 ученика

  • Финансијско рачуноводствени техничар 4. степен – 30 ученика

    (нови образовни профил од 2022. године)

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ПОГЛЕДАЈТЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ.

Опширније о смеровима у наставку.

Економски техничар

Образовни профил: Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

 

Економски техничар је најстарији профил који многи називају „општим смером“. Прошле године је модернизован тако да је осавремењен у складу са захтевима данашњег тржишта рада и потреба факултета. Образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања па су тако након завршетка школовања на овом образовном профилу, ученици оспособљени и за свет рада али поседују висок ниво теоријских знања ако да желе да наставе школовање.

 

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

 

Од другог разреда ученици имају предмет Економско пословање које се реализује у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву. Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

 

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на комe ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међународним сајмовима.

 

Економски техничар ће умети да: обавља финансијско-рачуноводствене послове, комерцијалне, један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта, води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању, обавља готовински и безготовински платни промет, електронски обрађује податке.

 

Након завршеног  средњег образовања, економски техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим компанијама, књиговодственим агенцијама, ревизорским кућама...


Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Историја, Биологија, Хемија

Стручни предмети:

Принципи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна коресподенција и комуникација, Економска географија

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Историја, Ликовна култура

Стручни предмети:

Принципи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна коресподенција и комуникација, Јавне финансије, Пословна информатика, Економско пословање

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Пословна економија, Рачуноводство, Статистика , Право, Банкарство, Пословна информатика, Пословни енглески језик, Економско пословање

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Пословна економија, Рачуноводство, Статистика , Право, Банкарство, Пословни енглески језик, Економско пословање, Маркетинг, Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Финансијско рачуноводствени техничар

Образовни профил: Финансијско рачуноводствени техничар
Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

На овом образовном профилу ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним привредним друштвима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Финансијско – рачуноводствена обука која се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области оснивања привредних друштава, финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на коме ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међународним сајмовима.

Након завршеног  средњег образовања, финансијско рачуноводствењни техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама...

Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

-Списак предмета по годинама-

Први разрд Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Историја, Географија, Биологија

Стручни предмети:

Принципи економије, Рачуноводство, Основи финансија, Пословна кореспонденција, Пословна економија

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Историја

Стручни предмети:

Принципи економије, Рачуноводство, Основи финансија, Пословна кореспонденција, Пословна економија, Пословна информатика, Право, Финансијско – рачуноводствена обука, Јавне финансије

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Ликовна култура

Стручни предмети:

Рачуноводство, Пословна економија, Право, Финансијско – рачуноводствена обука, Јавне финансије, Пословне финансије, Статистика

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Рачуноводство, Пословне финансије, Финансијско – рачуноводствена обука, Статистика, Предузетништво, Ревизија

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

 

Комерцијалиста

 

Образовни профил: Комерцијалиста
Подручје рада: економија, право и администрација;

                           трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: четири године

На овом смеру ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелном предузећу која оснивају у оквиру предмета обука у виртуелном предузећу. Обука у виртуелним предузећима се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

 

 

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима и предузетничким радњама која се баве увозним и извозним пословима и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

 

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на коме ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међунараодним сајмовима.

 

Након завршеног  средњег образовања, комерцијалисти могу да се запосле у привредним друшвтима која се баве увозом и извозом робе, као и у друштвима која се баве организацијом, пријема, отпреме и складиштења робе...

 

 Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

 

Комерцијалиста ће умети да: обавља послове набавке и увоза робе, огранизује пријем, отпрему и складиштење робе, обавља послове у вези продаје робе на велико и извоза робе...

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање, Математика, Ликовна култура, Рачунарство и информатика, Историја, Географија, Физика

Стручни предмети:

Немачки језик, Принципи економије, Право, Канцеларијско пословање, Рачуноводство у трговини

Изборни предмети:

Верска настава или Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање, Математика, Хемија, Биологија

Стручни предмети:

Немачки језик, Принципи економије, Право, Канцеларијско пословање, Рачуноводство у трговини, Организација набавке и продаје, Обука у виртуелном предузећу

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

 

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Немачки језик, Организација набавке и продаје, Пословна информатика, Обука у виртуелном предузећу, Трговинско пословање, Међународна шпедиција,             Статистика

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање

Математика, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Немачки језик , Обука у виртуелном предузећу, Трговинско пословање, Маркетинг у трговини, Финансије, Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

.

 

 

Службеник у банкарству и осигурању

 

Образовни профил: Службеник у банкарству и осигурању

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

 

Досадашњи огледни образовни профили, службеник у осигурању и банкарски службеник су се спојили и преведени су у редован образовни профил Службеник у банкарству и осигурању од 2016/17. године.

 

Ученици ће током школовања имати могућност да практична знања стичу и у виртуелној банци, као и у виртуелном осигуравајућем друштву које оснивају у трећем разреду.

 

Планом је предвиђено да ученици провере и примене усвојена знања у школи у реалним банкама и осигуравајућим друштвима у којима ће обављати практичну (блок) наставу.

 

Службеник у банкарству и осигурању ће умети да: обавља послове са готовином, обавља послове по динарским рачунима правних и физичких лица, обавља послове везане за кредите становништва и правних лица, обавља девизне послове везане за физичка и правна лица, обавља послове везане за хартије од вредности, послове трезора, оставе и сефова, планира продају животног и неживотног осигурања, обавља продајне разговоре и закључује уговоре о осигурању, израђује поднуде (тарифирање), израђује полисе, обрађује захтев по полиси, организује сопствени рад и да сарађује са интерним и екстерним службама...

 

Након завршеног  средњег образовања, службеник у банкарству и осигурању може да се запосли у банкама, осигуравајућим друштвима, установама, удружењима, а ширина образовања које стичу омогућава упис на одговарајуће факултете или вискоке школе струковних студија.

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Историја, Биологија

Стручни предмети:

Принципи економије, Канцеларијско пословање, Рачуноводство, Банкарско пословање, Осигурање, Право

Изборни предмети: Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Историја, Географија

Стручни предмети:

Принципи економије, Канцеларијско пословање, Рачуноводство, Банкарско пословање, Осигурање, Право, Комуникација у продаји

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Банкарско пословање, Осигурање, Право, Пословне финансије, Банкарска обука, Обука у осигуравајућем друштву

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик)

Физичко васпитање, Математика, Социологија са правом грађана

Стручни предмети:

Банкарско пословање, Осигурање, Банкарска обука, Обука у осигуравајућем друштву, Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

 

Трговац

 

Образовни профил: Трговац
Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

Код овог образовног профила акценат је на стручним предметима и практичној настави која се одвија у различитим тровинским радњама и великим трговинским ланцима са којима школа има дугогодишњу сарадњу. У првој години практична настава траје један дан недељно, док у другој и трећој години практична настава траје два дана недељно.

Трговац ће умети да: обавља послове набавке и продаје у продавницама, електронски обрађује податке, комуницира и обавља пословну кореспонденцију...

 

Куда даље?

- доквалификација за четврти степен

- наставак даљег школовања у високошколским установама

- основне струковне студије

- основне академске студије

- дипломске академске студије – мастер

 

 

 

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Хемија

Стручни предмети:

Основи трговине, Техника продаје и услуге купцима, Пословна комуникација, Познавање робе, Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Техника продаје и услуге купцима, Маркетинг у трговини, Основи пословања у трговини, Познавање робе, Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

 

 

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Физичко васпитање, Математика, Екологија и заштита животне средине, Географија, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Комерцијално познавање робе, Набавка и физичка дистрибуција, Психологија и понашање потрошача, Предузетништво, Пословна информатика, Практична настава

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање