Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (огласна табла).

Школа ради у две смене које се мењају петнаестодневно.

Преподневна смена почиње у 730h и завршава се у 1325h, а поподневна смена почиње у 1330h , а завршава се у 1925h.

Одмори између часова су пет минута, а између другог и трећег часа у обе смене су двадесет минута због ужине.