Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 19.04.2021. настава се организује по комбинованом моделу који је важио од 01.09.2020. године.

 Још једном наглашавамо важност поштовања свих епидемиолошких мера
 Непарна (плава смена) је пре подне, прва група похађа наставу у школи.
 Часови трају 30 минута, распоред учионица и распоред звона је исти као од 01.септембра
 Распоред дежурства наставника је према моделу од 01. септембра и објављен је на огласној табли.
 Према измењеном календару образовно васпитног рада пролећни распуст је продужен за 1 дан тако да је сада нерадни дан и уторак 04. мај 2021. године.
 Школа је у обавези да на дневном нивоу обавештава Школску управу о броју наставниика и ученика који су Covid позитивни и у изолацији, па је потребно да наставници ове информације као и до сада прослеђују помоћницима директора.
 
Чачак, 14.04.2021.
Директор
Владан Ницовић

 Од 15-19. марта 2021. године  школа наставља са радом на даљину.

 За наведени период важи редован распоред часова у трајању од 30 минута, према следећем распореду смена: непарна смена пре подне, парна  после подне.

Обавезно је придржавање редовног распореда часова за све ученике и наставнике.

 Ученици који не приступе раду у време предвиђено распоредом часова наставник уписује као одсутне, а одељењски старешина процењује оправданост изостајања.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник према утврђеном распореду часова уносе реализоване наставне јединице са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и начин комуникације).

Уколико има ученика који немају техничких могућности да прате наставу на даљину, потребно је да одељењске старешине на мејл директора пошаљу имена   ученика како би школа у договору са одељењским старешином организовала штампање и дистрибуцију наставног материјала.

Од 15-19. марта  одељења 3/1, 3/2 и 4/3  реализоваће блок наставу.

13.03.2021.           

директор Владан Ницовић