У четвртак 03.03.2022. године постављен је камен темељац за спортски објекат у коме ће се налазити фискултурна сала за ученике Економске школе, као и сала за борилачке спортове. Нова сала градиће се поред Соколане коју ученици Економске школе годинама користе за наставу физичког васпитања.

Рок за завршетак радова је 200 календарских дана тако да се  надамо да ће ученици од наредне школске године  наставу физичког васпитања реализовати у новој сали.

   Nova sala 2. foto

Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу упис могу извршити на један од два начина:

  1. Непосредно у школи (Улица Господар Јованова 1, Чачак)

 у четвртак 14.07 и петак 15.07. од 800 до 1500 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

  1. Пријава за упис ученика у средњу школу (образац пријаве може се преузети у Економској школи)
  2. Уверење о обављеном завршном испиту
  3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  4. Лекарско уверење о испуњености здравствених услова
  5. Извод из матичне књиге рођених (није обавезан)

2. Електронским путем после првог и другог уписног круга од 14.07. од 800 до 20.07. до 24 часа. Ако  се упис обавља електронским путем није потребан долазак у школу,  

податке који су неопходни за упис школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом.

Податке о испуњености свих услова за упис, као и податке о испуњености здравствених услова, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Напомена: Приликом уписа ученик се опредељује за један од два изборна програма Грађанско васпитање или Верску наставу.

ОЕЦД ПИСА програм (Programme for International Student Assessment) је програм међународне евалуације образовних постигнућа. Спроводи се од 2000. године у трогодишњим циклусима и на основу њега се систематски прати који ниво функционалне писмености достижу петнаестогодишњаци у области математике, природних наука и разумевања прочитаног.

Методом случајног узорка и наша школа је изабрана да учествује у ПИСА 2022 главном тестирању у коме учествује 178 средњих стручних школа и гимназија и 15 основних школа које су изабране. ПИСА 2022 главно тестирање у Економској школи ће бити реализовано 10. марта 2022.

Из Економске школе је , методом случајног узорка изабрано 42 ученика, који задовољавају ПИСА критеријуме (да су уписани у 1., 2. и 3. разред наше школе и да су рођени између 1. јануара 2006. и 31. децембра 2006. године. Они ће учествовати у двочасовном електронском тестирању језика, науке, математике и креативног мишљења. Они су део нашег „Националног ПИСА тима“ и представљају Србију.

Линкови где можете пронаћи више информација и примере питања и задатака:

 https://pisa.rs/  

Разумевање прочитаног

Математичка писменост

Научна писменост

PISA приручник - Научна писменост