skolA 3

 

Економска школа у Чачку основана је 1948. године Одлуком Владе Републике Србије бр.527. Од тада до данас школа је више пута трансформисана.

У првом периоду од 1948. до 1968. године деловале су Државна трговачка академија и Економска средња школа.

Други период од 1968. до 1978. године је означио трансформацију Економске школе у Школски центар за образовање економских кадрова и кадрова за трговину, угоститељство и туризам (Економски образовни центар).

Треће раздобље од 1978. до 1988. године карактерише интеграција чачанских средњих школа у Центар усмереног образовања и васпитања "Чачак", а Економски образовни центар у оквиру сложене организације постаје ООУР Друштвених и услужних делатности "4-јули"

Раздобље од 1988. године карактерише крај експерименталне фазе усмереног образовања и враћање на основно опредељеље од оснивања установе - Економска школа Чачак.

 

Образовни профили за које је школа верификована

 

Решењем број 022-05-00097/94-03 од 17. 05. 1994. године Економској школи у Чачку одобрава се образовно-васпитна делатност за подручје рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам у профилима трећег и четвртог степена. У подручју рада Економија, право и администрација верификован је образовни профили Економски техничар. У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил четворогодишњег образовања верификован је Продавац-трговински техничар и у истом подрују рада верификован је образовни профил трогодишњег образовања Трговац.

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за трогодишњи образовни профил Трговац Решењем Министарства просвете науке и технолошког развоја број 022-05-0097/94-03 од 14.06.2016. године верификована су сва три разреда.

Школске 2012/2013. године образовни профил Финансијски администратор је променио статус, прешао је из огледа у редован профил. Решењем Министарства просвете науке и технолошког развоја број 022-05-00097/94-03 од 24.06.2013. године верификован је први разред. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 022-05-00097/94-03 од 25.06.2015. године верификован је други, трећи и четврти разред.

Школске 2015/2016. године уписано је једно одељење, прве генерације које је изашло из огледа Комерцијалиста. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 022-05-0097/94-03 од 13.07.2017. године верификована су сва четири разреда.

Школске 2016/2017. године у школу је уписано једно одељење првог разреда, прва генерације на новом образовном профилу Службеник у банкарству и осигурању. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја верификаована су сва четири разреда. Број решења 022-05-97/94-03 од 20.01.2020.

Школске 2019/2020. године уписана је прва генерација образовног профил Економски техничар која ради по новом наставном плану и програму. Министарству просвете, науке и технолошког развоја послат је елаборат за овај профил за сва четири разреда.

За ванредне ученике урађена је верификација Трговинског техничара за сва четири разреда. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја верификаована су сва четири разреда. Број решења 022-05-0097/94-03 од 14.06.2016.

У школској 2020/2021. години, у школи има 786 ученика распоређених у 27 одељењa. У школи је запослено деведесет радника.

У Економској школи у Чачку се образују ученици у следећим подручјима рада и образовним профилима трећег и четвртог степена стручне спреме:

Подручје рада Образовни профил Степен стручне спреме
Економија, право и администрација Економски техничар Четврти
Финансијски администратор Четврти
Комерцијалиста Четврти
Службеник у банкарству и осигурању Четврти
Трговина, угоститељство и туризам Трговац Трећи

Табела 1. Образовни профили у школи

Ове школске године наша школа је део светских дешавања – пандемија вируса Корона обележила је од марта 2020. школску годину годину иза нас али и почетак нове 2020/2021. године.

Од 1. септембра 2020. у школи се ради по комбинованом моделу наставе. Овај облик рада је усвојило наставничко веће на седници, одржаној 19.8.2020. године, на препоруку Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе који је на својој седници донео ову одлуку.Ученици свих одељења су подељени на групе. Прва група иде на наставу у школи док те недеље друга група одељења наставу прати на даљину. Урађен је распоред часова и настава се одвија према њему. Часови трају 30 минута, одмори по 5 минута изузев великог одмора који траје 10 минута. Ученици раде у учионицама које не мењају у току смене изузев одласка у кабинете и бирое.

Тренутни модел рада ће се задржати до нових процена Кризног штаба и одлука који он донесе а нама предочи Министарство просвете.

Одлука школе је да користи платформу Гугл учионицу . Поред тога ученици прате РТС Планету и часове општеобразовних и стручних предмета.

При доношењу одлуке о избору рада по комбинованом моделу руководили смо се техничком опремљеношћу ученика , материјално техничким могућностима школе као и опредељењем ученика да похађају наставу у школи.

Школске 2022/2023. године уписано је једно одељење првог разреда образовног профила Финансијско рачуноводствени техничар. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја верификована су сва четири разреда. Број решења 022-05-0097/94-03 од 06.02.2023.

За ванредне ученике урађена је верификација Трговинског техничара за сва четири разреда. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја верификована су сва четири разреда. Број решења 022-05-0097/94-03 од 14.06.2016.

У школској 2023/2024. години, у школу су уписана 692 ученика који су распоређени у 25 одељење. У школи је запослено деведесет пет радника.

У Економској школи у Чачку се образују ученици у следећим подручјима рада и образовним профилима трећег и четвртог степена стручне спреме:

Подручје рада Образовни профил Степен стручне спреме
Економија, право и администрација Економски техничар Четврти
Финансијски администратор Четврти
Комерцијалиста Четврти
Службеник у банкарству и осигурању Четврти
  Финансијско рачуноводствени техничар Четврти
Трговина, угоститељство и туризам Трговац Трећи

Табела број 1: Подручја рада и образовни профили

Од 1. септембра 2023. у школи се ради по Календару рада. Настава се одвија по сменама . Трајање часа 45 минута.