Наставници на почетку школске 2018/2019. години

Редни број Презиме и име наставника Назив предмета
01. Благојевић Татјана Српски језик и књижевност
02. Васовић Ивана Српски језик и књижевност
03. Вучковић Александра Српски језик и књижевност
04. Обренић Јасмина Српски језик и књижевност
05. Пајић Татјана Српски језик и књижевност
06. Tимотијевић Мирјана Српски језик и књижевност
07. Васојевић Светлана Енглески језик
08. Максимовић Биљана Енглески језик
09. Поповић Весна Енглески језик
10. Савковић Весна Енглески језик
11. Черкез Маријана Немачки језик
12. Јањић Иван Физичко васпитање
13. Кандић Јелена Физичко васпитање
14. Тодоровић Милан Физичко васпитање
15. Томић Драган Физичко васпитање
16. Салемовић Славица Историја
17. Шипетић Горан

Географија

Економска географија

18. Белић Драгана Географија
19. Савић Јасмина

Социологија,

Социологија са правима грађана

20. Недовић Јелена Логика са етиком
21. Швабић Јелена Логика са етиком
22. Стојадиновић Анђелка

 Комуникација у продаји,

Комуникација са психологијом

23. Ћосић Маринковић Александра Ликовна култура
24. Васиљевић Јасмина

Математика,

Општа математика

25. Вучковић Верица Математика
26. Илић Зорана Математика
27. Милуновић Мирјана Математика
28. Панић Милорад Физика
29. Веселиновић Дана

Хемија,

Познавање робе,

Комерцијално познавање робе

30. Поповић Гордана Хемија
31. Шеловић Милена Хемија
32. Плазинић Биљана

Екологија,

Биологија

33. Војичић Биљана

Право,

Уставно и привредно право

34. Речевић Душица

Право,

Предузетништво

35. Бојовић Љубица

Пословна  информатика,

Електронско пословање

36. Максимовић Зорица

Рачунарство и информатика, Електронско пословање,

Пословна информатика

37. Остојић Слободанка Рачунарство и информатика
38. Симовић Драгана

Рачунарство и информатика,

Електронско пословање

39. Брковић Павле Oснови економије, Финансије, Рачуноводство фин.организација и буџ.корисника, Јавне финансије
40. Василић Никола Ревизија, Пословне финансије, Основи пословања у трговини, Маркетинг у трговини
41. Видовић Раде

СПК,

Канцеларијско пословање

42. Вујичић Драгица

Статистика,

Пословна економија

43. Гајовић Драгана

Банкарска обука,

Рачуноводство

44. Гостиљац Снежана Рачуноводство   
45. Дакић Ален

Банкарска обука, 

Пословна економија, Монетарна економија и банкарство 

46. Јаковљевић Драгана

Рачуноводство,

Обука у ВП

47.

Јанковић

Тамара

ОНП,

Обука у ВП,

Техника продаје и услуге купцима

48. Јањић Селена

ФРО,

Маркетинг,

Обука у ВОД

49. Јевтовић Гордана

Рачуноводство,  

Обука  у ОД

50. Јекић Весна

Обука у ВП,

ОНП, Маркетинг у трговини, Канцеларијско пословање

51. Јеремић Ћировић Јасмина

Банкарска обука,

Рачуноводство 

52. Јовановић Драгана

Практична настава,

Основи трговине

53. Миликић Јела

Канцеларијско пословање,

Статистика 

54. Милисављевић Ивана

ФРО,

Рачуноводство

55. Митровић Лела Набавка и физичка дистрибуција, Тех.продаје и услуге купцима, Практична настава
56. Митровић Мирослава

Банкарска обука,

Рачуноводство

57. Николић Данијела

ФРО,

Обука у ВП

58. Николић Сања

ФРО,

Рачуноводство

59. Пејовић Марина

Предузетништво,

Пословна  економија,

Финансијско пословање

60. Поповић Јелена

СПК,

Канцеларијско пословање

61. Радојичић Снежана

ФРО, Обука у ВП,

Рачуноводство, Јавне финансије

62. Радојковић Љиљана

Обука у ВП,

Обука у ВОД,

Трговинско пословање

63. Ранитовић Милица

Статистика,

   ФРО, Предузетништво,

 Пословна комуникација

64. Рвовић Данијела ФРО
65. Сарић Наташа

Банкараско пословање,

Маркетинг у банкарству,

Маркетинг

66. Селаковић Милена Рачуноводство
67. Скелић Милица

Основи економије,

Принципи економије

68. Софијанић Мирослав

Осигурање,

Обука  у ОД,

Монетарна економија

69. Цветић Марија Финансијско пословање, Банкарско пословање, Ревизија, Пословна економија
70. Чукић Душанка Статистика, Принципи економије, Пословна економија, Међународна шпедиција, Национална економија
71. Вуловић Ана

Екологија,

Екологија и заштита животне средине

Јовановић Драгана ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Митровић Лела ПРАКТИЧНА НАСТАВА
72. Јелић Милош

Верска настава

(парна смена)

Јелић  Милош

Верска настава

(непарна смена)

Васојевић Светлана Грађанско васпитање
Недовић Јелена Грађанско васпитање
Симовић Драгана Грађанско васпитање
Швабић Јелена Грађанско васпитање
Черкез Маријана Грађанско васпитање