Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов    21.11.2018.
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  
 
Енглески језик
Пословна информатика    
Математика        
Статисика    
Основи економије
Пословна економија
Историја

Физичко васпитање

   
Такмичење у решавању студије случаја
Тговинског пословања са практичном наставом          
Израда бизнис плана          

Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов  8.11.2017.
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  04.06.2018.  
 
Енглески језик
Пословна информатика  12.03.2018  13. и 14. 04.2018.
Математика    27. и 28.04.2018. 
Статисика    
Основи економије   08.06.2018.
Пословна економија
Историја

Физичко васпитање

 21. и 22. 03. 2018.
Такмичење у решавању студије случаја  30.3.3018
Тговинског пословања са практичном наставом       13. и 14. 04.2018.    
Израда бизнис плана       18.04.2018.    

Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално  Остало
Пословни изазов   2016. год.  
Српски језик и језичка култура 26.05.2017.
Рачуноводство  03.03.2017.  21-22.04. 2017.  02.06.2017.
Енглески језик  
Пословна информатика  27.02.2017.  
Математика  
Статисика  03.03.2017.  07–08.04. 2017.  
Основи економије  24.02.2017.  
Пословна економија  
Историја  

Физичко васпитање

 
Такмичење у решавању студије случаја 26.04.2017.  

 "Дигитална комуникација у туризму Србије"

 

Предмети Школско Општинско Окружно Републичко  Регионално
Пословни изазов   2015. године
Српски језик и језичка култура
Рачуноводство  11.3.2016.
Енглески језик
Пословна информатика
Математика
Статисика
Основи економије  22.02.2016.  11.03.2016.
Пословна економија
Историја  16.04.2016

Физичко васпитање

 10.03.2016. 
Такмичење у решавању студије случаја  21.04.2016.