Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (огласна табла).

Школа ради у две смене које се мењају петнаестодневно.

Преподневна смена почиње у 730h и завршава се у 1325h, а поподневна смена почиње у 1330h , а завршава се у 1925h.

Одмори између часова су пет минута, а између другог и трећег часа у обе смене су двадесет минута због ужине.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА:

 

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1. ЧАС

730 -   815

1. ЧАС

1330 - 1415

2. ЧАС

820 -   905

2. ЧАС

1420 - 1505

3. ЧАС

925 -  1010

3. ЧАС

1525 – 1610

4. ЧАС

1015 – 1100

4. ЧАС

1615 – 1700

5. ЧАС

1105 – 1150

5. ЧАС

1705 – 1750

6. ЧАС

1155 – 1240

6. ЧАС

1755 – 1840

7. ЧАС

1245 - 1325

7. ЧАС

1845 - 1930