Административно особље

Презиме и име Радно место
Јовановић Јелена Административно финансијски радник
Ђелић Дејан Техничар одржавања информационих система и технологија
Томовић Драгана Шеф рачуноводства
Наташа Савићевић -Парезановић Секретар школе

Техничко особље у 2020/2021. години

Презиме и име Радно место
Белић Зоран Домар
Ћировић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка Радник на одржавању чистоће
Анђић Драгана Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна Радник на одржавању чистоће
Тимотијевић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка Радник на одржавању чистоће

Ред.бр. Презиме и име Радно место и звање
 1.  
Васовић Ивана Професор српског језика и књижевности, библиотека
 1.  
Пајић Татјана Професор српског језика и књижевности
 1.  
Благојевић Татјана Професор српског језика и књижевности
 1.  
Вучковић Александра Професор српског језика и књижевности , библиотека
 1.  
Тимотијевић Мирјана Професор српског језика и књижевности
 1.  
Обренић Јасмина Професор српског језика и књижевности
 1.  
Савковић Весна Професор енглеског језика
 1.  
Поповић Весна Професор енглеског језика
 1.  
Максимовић Биљана Професор енглеског језика
 1.  
Васојевић Светлана Професор енглеског језика
 1.  
Черкез Маријана Професор немачког језика
 1.  
Вучковић Верица Професор математике
 1.  
Златић Дејан Професор математике
 1.  
Милуновић Мирјана Професор математике
 1.  
Васиљевић Јасмина Професор математике
 1.  
Јовановић Слађана Професор физике
 1.  
Јањић Иван Професор физичког васпитања
 1.  
Тодоровић Милан Професор физичког васпитања
 1.  
Томић Драган Професор физичког васпитања
 1.  
Кандић Јелена Професор физичког васпитања
 1.  
Шеловић Милена Професор хемије
 1.  
Веселиновић Дана Професор хемије и ГВ
 1.  
Лазић Драгана Професор екологије, биологије
 1.  
Вуловић Ана Професор екологије, биологије
 1.  
Салемовић Славица Професор историје
 1.  
Аврамовић Надежда Професор историје
 1.  
Шипетић Горан

Професор географије

 1.  
Белић Драгана

Професор географије и ГВ

 1.  
Ћосић Маринковић Александра Професор ликовне културе
 1.  
  Професор ликовне културе
 1.  
Стојадиновић Анђелка Професор психологије
 1.  
Остојић Слободанка Професор рачунарства и информатике
 1.  
Максимовић Зорица Професор рачунарства и информатике
 1.  
Бојовић Љубица Професор рачунарства и информатике
 1.  
Симовић Драгана Професор рачунарства и информатике и ГВ
 1.  
Митровић Мирослава Професор економских предмета
 1.  
Селаковић Милена Професор економских предмета
 1.  
Радојичић Снежана Професор економских предмета
 1.  
Видовић Раде Професор економских предмета
 1.  
Миликић Јела Професор економских предмета
 1.  
Скелић Милица Професор економских предмета
 1.  
Гостиљац Снежана Професор економских предмета
 1.  
Гајовић Драгана Професор економских предмета
 1.  
Јекић Весна Професор економских предмета
 1.  
Јовановић Драгана Професор економских предмета
 1.  
Пејовић Марина Професор економских предмета
 1.  
Војичић Биљана Професор права
 1.  
Речевић Душица Професор права и економских предмета
 1.  
Сарић Наташа Професор економских предмета
 1.  
Јеремић-Ћировић Јасмина Професор економских предмета
 1.  
Вујичић Драгица Професор економских предмета
 1.  
Дакић Ален Професор економских предмета
 1.  
Поповић Јелена Професор економских предмета
 1.  
Софијанић Мирослав Професор економских предмета
 1.  
Николић Данијела Професор економских предмета, ЦВБ
 1.  
Цветић Марија Професор економских предмета
 1.  
Ћурчић Катарина Професор економских предмета
 1.  
Гвозденовић Филип Професор економских предмета
 1.  
Рвовић Данијела Професор економских предмета, помоћник директора,ОПН, ЦВБ
 1.  
Митровић Лела Професор економских предмета
 1.  
Радојковић Љиљана Професор економских предмета
 1.  
Николић Сања Професор економских предмета, ЦВБ
 1.  
Милисављевић Ивана Професор економских предмета
 1.  
Јевтовић Гордана Професор економских предмета
 1.  
Брковић Павле Професор економских предмета
 1.  
Јаковљевић Драгана Професор економских предмета, ЦВБ
 1.  
Јанковић Тамара Професор економских предмета
 1.  
Чворовић Плавшић Ивана Професор економских предмета
 1.  
Савић Јасмина Професор социологије
 1.  
Шеловић Јована Професор економских предмета
 1.  
Пајић Кристина Професор економских предмета
 1.  
Недовић Јелена Професор ГВ, библиотекар
 1.  
Јелић Милош Професор верске наставе
 1.  
Рвовић Иван Професор ГВ