Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место

Године стажа

1.

Савићевић- Парезановић Наташа

Секретар

21

2.

Јовановић Јелена

Административно финансијски радник

2

3.

Томовић Драгана

Шеф рачуноводства

17

4. 

Бојовић Жарко

Техничар одржавања информационих система и

технологија

 1

 

Техничко особље у 2023/2024. години

 

Луковић Драгиша                     Домар
Ћировић Зорица                     Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка                     Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка                     Радник на одржавању чистоће
Секулић Гора                     Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна                     Радник на одржавању чистоће
Плавшић Цветана                     Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка                     Радник на одржавању чистоће

 

          Наставно особље 2023/22024.

Ред.бр. Презиме и име Радно место и звање Године стажа % радног времена у школи Предаје у одељењима
1.                     Васовић Ивана Професор српског језика и књижевности, библиотека 16 17+22 33
2.                     Пајић Татјана Професор српског језика и књижевности, ГВ 36 94+10 17,21,27,11,43,15
3.                     Благојевић Татјана Професор српског језика и књижевности 28 100 46,44,22,24,34,42
4.                     Вучковић Александра Професор српског језика и књижевности , библиотека 17 17+50 32
5.                     Тимотијевић Мирјана Професор српског језика и књижевности 24 100 12,14,26,36,26,28
6.                     Обренић Јасмина Професор српског језика и књижевности, ГВ 20 78+25 31,45,41,37,35
7.                     Савковић Весна Професор енглеског језика 36 100 24,28,44,42,36,26,32,34
8.                     Поповић Весна Професор енглеског језика 31 100 12,32,46,16,15,45,41,42,31
9.                     Максимовић Биљана Професор енглеског језика 30 100 35,33,17,11,21,43,27,37
           
10.                 Васојевић Светлана Професор енглеског језика , ГВ 28 39+20 36,14,22,44
11.                 Черкез Маријана Професор немачког језика 19 44 14,24,34,44
12.                 Вучковић Верица Професор математике 24 100 33,31,45,17,37,15
13.                 Илић Зорана Професор математике 15 100 28,26,32,16,14,46,12
14.                 Милуновић Мирјана Професор математике 25 100 27,41,11,43,35,21
15.                 Васиљевић Јасмина Професор математике 34 100 44,24,34,32,36,42,22
16.                 Алексић Јасна Професор физике 7 10 14
17.                 Јањић Иван Професор физичког васпитања 11 40 11,15,14,16
18.                 Томић Драган Професор физичког васпитања 28 100 42,46,32,28,24,12,34,36,26,22
19.                 Кандић Јелена Професор физичког васпитања 9 100 45,27,17,35,33,31,43,41,37,21
20.                 Ракоњац Митар Професор физичког васпитања 1 10 44
21.                 Ђоковић Бранка Професор хемије 4 55 27,11,17,12,24,37
22.                 Лазић Драгана Професор екологије, биологије 33 70 28,16,24,12,15,11,17,37
23.                 Салемовић Славица Професор историје , ГВ 33 90+10 17,11,21,15,26,14,16,22,12
24.                 Шипетић Горан

Професор географије

22 50 16,28,12,15,11
25.                 Белић Драгана

Професор географије

18 20 37,14,17
26.                 Даниловић Миодраг Професор ликовне културе 10 30 35,21,14,36,28,22
27.                 Стојадиновић Анђелка Професор психологије 23 50 34,28,37
28.                 Савић Јасмина Професор социологије 18 65 31,43,45,44,46,32
29.                 Недовић Јелена Професор логике, библиотекар 14 28+40 33,31,32,43
30.                 Остојић Слободанка у току шк.год.пензија Професор рачунарства и информатике 30 100 16,22,34,26,14,37
31.                 Максимовић Зорица Професор рачунарства и информатике 28 100 11,21,31,15,41
           
32.                 Бојовић Љубица Професор рачунарства и информатике 24 100 36,12,42,32,35,17,44
33.                 Симовић Драгана Професор рачунарства и информатике и ГВ 10 15+40 37,17
34.                 Радојичић Снежана-у току шк.год пензија Професор економских предмета 30 100 41,21,42,46
35.                 Видовић Раде Професор економских предмета 33 100 12,17,24,22,14
36.                 Миликић Јела Професор економских предмета 33 100 34,16,28,34,15
37.                 Скелић Милица Професор економских предмета 33 100 24,14,16,28,22,26
38.                 Гостиљац Снежана Професор економских предмета, помоћник директора 30 60+40 15,45
39.                 Гајовић Драгана Професор економских предмета 23 100 11,21,33
40.                 Јекић Весна Професор економских предмета 24 100 34,44,24
41.                 Пејовић Марина Професор економских предмета 30 100 42,46,36,45,41
42.                 Војичић Биљана Професор права , ОПН 22 80+20 31,41,35,26,28,36,32,42
43.                 Речевић Душица Професор права и економских предмета 17 75 11,33,44,12,14,24
44.                 Белошевић Наташа Професор економских предмета 28 100 28,42,44,46,41,31,43,45,32
45.                 Јеремић-Ћировић Јасмина Професор економских предмета 25 100 41,31,43
46.                 Вујичић Драгица Професор економских предмета, ОПН 24 80+20 42,45,46
47.                 Дакић Ален-у току шк.год директор Професор економских предмета, помоћник директора, ОПН 20 50+40+10 31,41,43
48.                 Поповић Јелена Професор економских предмета 21 100 21,11,27,17
49.                 Софијанић Мирослав Професор економских предмета 19 100 43,33,35,36,28
50.                 Николић Данијела Професор економских предмета, ЦВБ 17 84+16 45,35,36
51.                 Цветић Марија Професор економских предмета 16 100 36,16,44,26,33
52.                 Ћурчић Катарина Професор економских предмета 16 100 36,32,34,24
53.                 Гвозденовић Филип Професор економских предмета 3 100 21,45,17,35,27
           
54.                 Рвовић Данијела Професор економских предмета, 16 100 22,24,26
55.                 Митровић Лела Професор економских предмета 19 100 46,45,41,37,17
56.                 Радојковић Љиљана-у току шк.год боловање Професор економских предмета 14 100 34,44,22,36,33
57.                 Николић Сања Професор економских предмета, ЦВБ 14 76+24 16,35,36
58.                 Милисављевић Ивана Професор економских предмета 21 100 26,46,12
59.                 Јевтовић Гордана Професор економских предмета 25 100 43,28,33
60.                 Брковић Павле Професор економских предмета 8 100 11,15,21,12,26,22
61.                 Ђорђиловић Кристина Професор економских предмета, ОПН 2 80+20 34,46,22,32,44,34
62.                 Спасојевић Ана Професор економских предмета , ЦВБ 16 70+30 41,35,24
63.                 Шеловић Јована Професор економских предмета 5 100 15,45,32,14,16
64.                 Пајић Кристина Професор економских предмета 3 100 26,46,45,43,42,37
65.                 Јелић Милош Професор верске наставе 14 100  
66.                 Петровић Маријана Професор економских предмета 2 57

42,35,33,27

67.                 Ранитовић Милица Професор економских предмета 17 100 27,31,37,41
68.                 Јаковљевић Драгана Професор економских предмета ЦВБ 13 70+30 22,42

 

На породиљском одсуству

Презиме и име Радно место и звање
Пантовић Селена Наставник економских предмета
Јанковић Тамара Наставник економских предмета
Ђуровић Гроздана Наставник економских предмета
Јовановић Слађана Наставник физике