Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место

Године стажа

1.

Савићевић- Парезановић Наташа

Секретар

21

2.

Јовановић Јелена

Административно финансијски радник

2

3.

Томовић Драгана

Шеф рачуноводства

17

 

4.

   Бојовић Жарко

Техничар одржавања информационих система и

технологија

 

1

Техничко особље у 2020/2021. години

Презиме и име Радно место
Белић Зоран Домар
Ћировић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка Радник на одржавању чистоће
Анђић Драгана Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна Радник на одржавању чистоће
Тимотијевић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка Радник на одржавању чистоће

  

Наставник Наставни предмет (Разреднo одељењe) Улога
Јасна Алексић I 4 - Физика Наставник
I 8 - Физика Наставник
Тамара Анастасов    
Драгана Белић I 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 7 - Географија Наставник
III 7 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
Наташа Белошевић I 8 - Банкарско пословање Наставник
II 3 - Банкарско пословање Наставник
III 3 - Банкарска обука Одељењски старешина
III 3 - Банкарско пословање Одељењски старешина
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву Одељењски старешина
III 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 3 - ЧОС Одељењски старешина
IV 1 - Маркетинг Наставник
IV 2 - Маркетинг Наставник
IV 3 - Банкарско пословање Наставник
IV 3 - Банкарско пословање (припремни рад) Наставник
IV 4 - Маркетинг у трговини Наставник
IV 5 - Маркетинг (изборни) Наставник
IV 6 - Маркетинг (обавезни изборни) Наставник
Татјана Благојевић I 2 - Српски језик и књижевност Наставник
I 4 - Српски језик и књижевност Наставник
II 4 - Српски језик и књижевност Наставник
III 2 - Српски језик и књижевност Наставник
III 4 - Српски језик и књижевност Наставник
III 6 - Српски језик и књижевност Наставник
Љубица Бојовић II 2 - Пословна информатика Наставник
II 6 - Пословна информатика Наставник
II 6 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
III 2 - Пословна информатика Наставник
IV 1 - Електронско пословање (изборни) Наставник
IV 2 - Електронско пословање (изборни) Наставник
IV 2 - Пословна информатика (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
IV 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 5 - ЧОС Одељењски старешина
Павле Брковић I 1 - Пословна економија Одељењски старешина
I 1 - Принципи економије Одељењски старешина
I 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 1 - ЧОС Одељењски старешина
I 2 - Пословна економија Наставник
I 6 - Пословна економија Наставник
II 1 - Пословна економија Наставник
II 1 - Принципи економије Наставник
II 2 - Принципи економије Наставник
IV 1 - Принципи економије (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 2 - Принципи економије (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 2 - Принципи економије (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 4 - Финансије Наставник
IV 4 - Финансије (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
Јасмина Васиљевић I 2 - Математика Наставник
I 2 - Математика (допунски рад) Наставник
I 4 - Математика Наставник
I 4 - Математика (допунски рад) Наставник
II 2 - Математика Наставник
II 2 - Математика (допунски рад) Наставник
II 4 - Математика Наставник
II 4 - Математика (допунски рад) Наставник
II 6 - Математика Наставник
II 6 - Математика (допунски рад) Наставник
III 2 - Математика Наставник
III 2 - Математика (допунски рад) Наставник
III 4 - Математика Наставник
III 4 - Математика (допунски рад) Наставник
Ивана Васовић II 3 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
II 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 3 - ЧОС Одељењски старешина
Светлана Васојевић III 2 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 5 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 6 - Пословни енглески језик (обавезни изборни) Наставник
IV 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 2 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 3 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 4 - Грађанско васпитање Наставник
IV 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 4 - Пословни енглески језик (изборни) Наставник
IV 5 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
IV 6 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
Дана Веселиновић у току шк.године пензија  
   
   
   
   
   
   
   
   
Раде Видовић I 2 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
I 4 - Канцеларијско пословање Наставник
II 2 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 4 - Канцеларијско пословање Наставник
II 6 - Канцеларијско пословање (вежбе) Наставник
Биљана Војичић I 8 - Право Наставник
II 3 - Право Наставник
II 5 - Право Наставник
II 6 - Право Наставник
III 1 - Право Наставник
III 2 - Право Наставник
III 5 - Право Наставник
III 6 - Право Наставник
IV 1 - Право Наставник
IV 2 - Право Наставник
Драгица Вујичић II 6 - Пословна економија Наставник
II 6 - Пословна економија (допунски рад) Наставник
III 2 - Статистика Наставник
IV 2 - Пословна економија (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 3 - Пословна економија (изборни) Наставник
IV 5 - Статистика Наставник
IV 6 - Статистика Наставник
Александра Вучковић II 2 - Економско пословање Одељењски старешина
II 2 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
II 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 2 - ЧОС Одељењски старешина
Верица Вучковић I 1 - Математика Наставник
I 1 - Математика (допунски рад) Наставник
I 1 - Математика (допунски рад) Наставник
II 1 - Математика Наставник
II 1 - Математика (допунски рад) Наставник
II 3 - Математика Наставник
II 3 - Математика (допунски рад) Наставник
II 7 - Математика Наставник
II 7 - Математика (допунски рад) Наставник
III 3 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 5 - Математика Наставник
III 5 - Математика (допунски рад) Наставник
III 7 - Математика Наставник
III 7 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 3 - Математика Наставник
IV 3 - Математика (допунски рад) Наставник
Оливера Гавриловић III 6 - Ликовна култура Наставник
Драгана Гајовић I 1 - Рачуноводство Наставник
I 1 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 1 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
I 1 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 1 - Рачуноводство Одељењски старешина
IV 1 - Рачуноводство (додатни рад) Одељењски старешина
IV 1 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
IV 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 1 - ЧОС Одељењски старешина
IV 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (припремни рад) Наставник
Филип Гвозденовић I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
II 5 - Пословна економија Наставник
II 5 - Пословна економија (допунски рад) Наставник
III 6 - Национална економија Наставник
III 6 - Финансијско пословање Наставник
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција Одељењски старешина
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција (вежбе) Одељењски старешина
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција (допунски рад) Одељењски старешина
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција (припремни рад) Одељењски старешина
III 7 - Набавка и физичка дистрибуција (теорија) Одељењски старешина
III 7 - Практична настава Одељењски старешина
III 7 - Предузетништво Одељењски старешина
III 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 7 - ЧОС Одељењски старешина
IV 2 - Новинарска секција (секција) Наставник
Снежана Гостиљац II 5 - Рачуноводство Наставник
II 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 5 - Рачуноводство Наставник
III 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
III 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
Ален Дакић II 1 - Јавне финансије Наставник
II 2 - Јавне финансије Наставник
III 1 - Банкарство Одељењски старешина
III 1 - Економско пословање Одељењски старешина
III 1 - Пословна економија Одељењски старешина
III 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 1 - ЧОС Одељењски старешина
III 2 - Банкарство Наставник
III 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
IV 1 - Банкарство Наставник
IV 2 - Банкарство Наставник
Миодраг Даниловић I 4 - Ликовна култура Наставник
II 2 - Ликовна култура Наставник
III 6 - Ликовна култура Наставник
Нинослав Драмићанин    
Бранка Ђоковић I 1 - Хемија Наставник
I 7 - Познавање робе Наставник
I 7 - Хемија Наставник
II 7 - Познавање робе Наставник
III 7 - Комерцијално познавање робе Наставник
Кристина Ђорђиловић I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 5 - Канцеларијско пословање Наставник
II 5 - Канцеларијско пословање Наставник
II 5 - Канцеларијско пословање Наставник
II 5 - Финансијско пословање Наставник
III 1 - Економско пословање (блок) Наставник
III 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 2 - Пословна економија Наставник
III 5 - Финансијско пословање Наставник
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
IV 2 - Пословна економија Наставник
IV 2 - Предузетништво Наставник
IV 5 - Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника (изборни) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 6 - Предузетништво Наставник
IV 6 - Предузетништво (вежбе) Наставник
Гроздана Ђуровић  боловање  
Зорана Илић I 6 - Математика Наставник
I 6 - Математика (допунски рад) Наставник
I 8 - Математика Одељењски старешина
I 8 - Математика (допунски рад) Одељењски старешина
I 8 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 8 - ЧОС Одељењски старешина
III 2 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 6 - Математика Наставник
III 6 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 2 - Математика Наставник
IV 2 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 2 - Математика (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 4 - Математика Наставник
IV 4 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 6 - Математика Наставник
IV 6 - Математика (допунски рад) Наставник
Драгана Јаковљевић I 2 - Рачуноводство Одељењски старешина
I 2 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
I 2 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
I 2 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
I 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 2 - ЧОС Одељењски старешина
II 2 - Пословна економија Наставник
III 2 - Рачуноводство Наставник
III 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 2 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
III 2 - Рачуноводство (теорија) Наставник
Тамара Јанковић боловање   
Дајана Јањић    
Иван Јањић I 1 - Физичко васпитање Наставник
I 6 - Физичко васпитање Наставник
III 2 - Физичко васпитање Наставник
III 3 - Физичко васпитање Наставник
III 4 - Физичко васпитање Наставник
IV 1 - Физичко васпитање Наставник
IV 6 - Физичко васпитање Наставник
Владислава Јевтовић I 8 - Рачуноводство Наставник
I 8 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 8 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
I 8 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 6 - Ревизија Наставник
Гордана Јевтовић II 3 - Рачуноводство Наставник
II 3 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 3 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 3 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (блок) Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (блок) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (припремни рад) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
Весна Јекић II 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
III 4 - Организација набавке и продаје Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
Невена Јековић    
Милош Јелић I 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
I 8 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
II 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
III 6 - Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) Наставник
III 7 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 1 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 2 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 3 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 4 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 5 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
IV 6 - Верска настава - православни катихизис (изборни) Наставник
Јасмина Јеремић Ћировић II 1 - Рачуноводство Одељењски старешина
II 1 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
II 1 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
II 1 - Рачуноводство (припремни рад за такмичење) Одељењски старешина
II 1 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
II 1 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 1 - ЧОС Одељењски старешина
III 1 - Рачуноводство Наставник
III 1 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 1 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
III 1 - Рачуноводство (припремни рад за полагање разредних и поправних испита) Наставник
III 1 - Рачуноводство (припремни рад за такмичење) Наставник
III 1 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 3 - Банкарска обука (блок) Наставник
III 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (блок) Наставник
Драгана Јовановић  у току шк.године пензија   
Јелена Кандић I 7 - Физичко васпитање Наставник
II 1 - Физичко васпитање Наставник
II 3 - Физичко васпитање Наставник
II 5 - Физичко васпитање Наставник
II 7 - Физичко васпитање Наставник
III 1 - Физичко васпитање Наставник
III 5 - Физичко васпитање Наставник
III 7 - Физичко васпитање Наставник
IV 3 - Физичко васпитање Наставник
IV 5 - Физичко васпитање Наставник
Славица Кораксић I 7 - Основи трговине Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 2 - Економско пословање (блок) Наставник
II 5 - Канцеларијско пословање Наставник
II 5 - Финансијско пословање Наставник
II 7 - Маркетинг у трговини Наставник
II 7 - Техника продаје и услуге купцима Наставник
II 7 - Техника продаје и услуге купцима (вежбе) Наставник
II 7 - Техника продаје и услуге купцима (теорија) Наставник
III 1 - Економско пословање (блок) Наставник
III 5 - Финансијско пословање Наставник
III 7 - Предузетништво (вежбе) Наставник
IV 5 - Ревизија Наставник
Драгана Лазић I 1 - Биологија Наставник
I 2 - Биологија Наставник
I 6 - Биологија Наставник
II 3 - Биологија Наставник
II 4 - Биологија Наставник
III 7 - Екологија и заштита животне средине Наставник
Слађана Лекић I 4 - Физика Наставник
I 8 - Физика Наставник
Биљана Максимовић I 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 1 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
I 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 7 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 3 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 3 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 5 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 5 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 7 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 3 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 3 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 7 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 7 - Енглески језик (1. страни језик) (изборни) Наставник
IV 3 - Банкарска обука Одељењски старешина
IV 3 - Енглески језик (1. страни језик) Одељењски старешина
IV 3 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Одељењски старешина
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву Одељењски старешина
IV 3 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 3 - ЧОС Одељењски старешина
IV 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 5 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
Зорица Максимовић I 1 - Рачунарство и информатика Наставник
I 1 - Рачунарство и информатика (допунски рад) Наставник
II 1 - Пословна информатика Наставник
II 1 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
II 5 - Пословна информатика Наставник
II 5 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
III 1 - Пословна информатика Наставник
III 1 - Пословна информатика (вежбе) Наставник
III 1 - Пословна информатика (вежбе) Наставник
III 1 - Пословна информатика (допунски рад) Наставник
III 5 - Електронско пословање (изборни) Одељењски старешина
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
III 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 5 - ЧОС Одељењски старешина
Јела Миликић I 6 - Пословна кореспонденција Наставник
I 8 - Канцеларијско пословање Наставник
II 3 - Канцеларијско пословање Наставник
II 3 - Канцеларијско пословање (блок) Наставник
II 3 - Канцеларијско пословање (вежбе) Наставник
III 4 - Статистика Наставник
III 4 - Статистика (допунски рад) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (блок) Наставник
Ивана Милисављевић III 6 - Рачуноводство Наставник
III 6 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
III 6 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
III 6 - Рачуноводство (теорија) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - ЧОЗ Наставник
III 6 - ЧОС Наставник
IV 2 - Пословни изазов (секција) Наставник
IV 6 - Пословни изазов (секција) Одељењски старешина
IV 6 - Рачуноводство Одељењски старешина
IV 6 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
IV 6 - Рачуноводство (додатни рад) Одељењски старешина
IV 6 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
IV 6 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Одељењски старешина
IV 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 6 - ЧОС Одељењски старешина
Мирјана Милуновић I 7 - Математика Наставник
I 7 - Математика (допунски рад) Наставник
II 5 - Математика Наставник
II 5 - Математика (допунски рад) Наставник
III 1 - Изабрана поглавља математике (изборни) Наставник
III 1 - Математика Наставник
III 1 - Математика (допунски рад) Наставник
III 3 - Математика Наставник
III 3 - Математика (допунски рад) Наставник
IV 1 - Математика Наставник
IV 5 - Математика Наставник
Лела Митровић II 7 - Практична настава Наставник
II 7 - Практична настава (блок) Наставник
II 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
III 5 - Јавне финансије Наставник
III 6 - Јавне финансије Наставник
IV 5 - Финансијско пословање Наставник
IV 6 - Финансијско пословање Наставник
Мирослава Митровић  у току шк.године пензија  
Ђина Младеновић I 1 - Српски језик и књижевност Наставник
I 7 - Српски језик и књижевност Наставник
III 3 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 1 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 3 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 5 - Српски језик и књижевност Наставник
Јелена Недовић III 1 - Логика са етиком (изборни) Наставник
III 2 - Логика са етиком (изборни) Наставник
III 3 - Логика са етиком (изборни) Наставник
IV 3 - Логика са етиком (изборни) Наставник
Данијела Николић II 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
II 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
II 5 - Финансијско рачуноводствена обука (допунски рад) Наставник
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
Сања Николић II 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
II 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
II 5 - Финансијско рачуноводствена обука (допунски рад) Наставник
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 2 - Рачуноводство Одељењски старешина
IV 2 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
IV 2 - Рачуноводство (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Одељењски старешина
IV 2 - Рачуноводство (припремни рад за такмичење) Одељењски старешина
IV 2 - Секција рачуноводства (секција) Одељењски старешина
IV 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 2 - ЧОС Одељењски старешина
Ива Новаковић IV 1 - Предузетништво Наставник
IV 5 - Предузетништво Наставник
IV 6 - Предузетништво Наставник
IV 6 - Предузетништво (вежбе) Наставник
Јасмина Обренић II 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 1 - Драмска секција (секција) Наставник
II 1 - Српски језик и књижевност Наставник
II 1 - Српски језик и књижевност (припремни рад за такмичење) Наставник
II 1 - ЧОЗ Наставник
II 1 - ЧОС Наставник
II 5 - Грађанско васпитање (изборни) Одељењски старешина
II 5 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
II 5 - Српски језик и књижевност (припремни рад за такмичење) Одељењски старешина
II 5 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
II 5 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 5 - ЧОС Одељењски старешина
II 7 - Српски језик и књижевност Наставник
III 1 - Српски језик и књижевност Наставник
III 5 - Српски језик и књижевност Наставник
III 7 - Српски језик и књижевност Наставник
Слободанка Остојић I 2 - Рачунарство и информатика Наставник
I 4 - Рачунарство и информатика Наставник
I 6 - Рачунарство и информатика Наставник
I 8 - Рачунарство и информатика Наставник
III 4 - Пословна информатика Наставник
Кристина Пајић I 6 - Рачуноводство Наставник
I 6 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
I 6 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
I 6 - Рачуноводство (теорија) Наставник
I 6 - Секција рачуноводства (секција) Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 1 - Секција рачуноводства (секција) Наставник
II 5 - Секција рачуноводства (секција) Наставник
III 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
IV 2 - Секција рачуноводства (секција) Наставник
Татјана Пајић I 1 - Српски језик и књижевност Наставник
I 7 - Српски језик и књижевност Наставник
III 3 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 1 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 3 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 5 - Српски језик и књижевност Наставник
Селена Пантовић II 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
II 4 - Организација набавке и продаје Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (вежбе) Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (допунски рад) Одељењски старешина
II 4 - Рачуноводство у трговини (теорија) Одељењски старешина
II 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 4 - ЧОС Одељењски старешина
III 4 - Међународна шпедиција Наставник
IV 2 - Економско пословање Наставник
IV 2 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 2 - Ученичка компанија и Сајмови (секција) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Марина Пејовић III 2 - Економско пословање Одељењски старешина
III 2 - Пословна економија Одељењски старешина
III 2 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 2 - ЧОС Одељењски старешина
IV 1 - Предузетништво Наставник
IV 2 - Пословна економија Наставник
IV 2 - Пословна економија (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
IV 2 - Пословна економија (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 2 - Предузетништво Наставник
IV 5 - Предузетништво Наставник
IV 6 - Предузетништво Наставник
Маријана Петровић I 7 - Практична настава (блок) Наставник
I 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
I 7 - Техника продаје и услуге купцима Наставник
I 7 - Техника продаје и услуге купцима (вежбе) Наставник
I 7 - Техника продаје и услуге купцима (теорија) Наставник
II 7 - Основи пословања у трговини Наставник
III 5 - Пословна економија Наставник
III 7 - Практична настава (блок) Наставник
IV 1 - Пословна економија Наставник
Весна Поповић II 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 1 - Пословни енглески језик Наставник
II 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 1 - Пословни енглески језик Наставник
III 5 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 1 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 1 - Пословни енглески језик Наставник
IV 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
IV 2 - Енглески језик (1. страни језик) (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 2 - Пословни енглески језик Наставник
IV 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Јелена Поповић I 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 1 - Пословна кореспонденција и комуникација Наставник
II 5 - Канцеларијско пословање Наставник
III 7 - Практична настава (вежбе) Наставник
Снежана Радојичић III 1 - Економско пословање (блок) Наставник
III 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Љиљана Радојковић II 6 - Канцеларијско пословање (вежбе) Наставник
III 4 - Трговинско пословање Наставник
III 6 - Пословна економија Наставник
IV 2 - Статистика Наставник
IV 2 - Статистика (допунски рад) Наставник
IV 2 - Статистика (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (припремни рад) Наставник
IV 4 - Трговинско пословање Наставник
IV 4 - Трговинско пословање (припремни рад за полагање завршних и матурских испита) Наставник
Митар Ракоњац I 2 - Физичко васпитање Наставник
I 4 - Физичко васпитање Наставник
I 6 - Физичко васпитање Наставник
I 8 - Физичко васпитање Наставник
II 2 - Физичко васпитање Наставник
II 4 - Физичко васпитање Наставник
II 6 - Физичко васпитање Наставник
III 4 - Физичко васпитање Наставник
III 6 - Физичко васпитање Наставник
IV 2 - Физичко васпитање Наставник
IV 4 - Физичко васпитање Наставник
IV 6 - Физичко васпитање Наставник
Милица Ранитовић I 7 - Пословна комуникација Одељењски старешина
I 7 - Практична настава Одељењски старешина
I 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 7 - ЧОС Одељењски старешина
II 1 - Економско пословање Наставник
II 1 - Економско пословање (блок) Наставник
II 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
II 2 - Економско пословање (блок) Наставник
III 1 - Статистика Наставник
III 7 - Предузетништво (вежбе) Наставник
IV 1 - Статистика Наставник
IV 1 - Статистика (додатни рад) Наставник
IV 1 - Статистика (допунски рад) Наставник
Данијела Рвовић I 4 - Рачуноводство у трговини Одељењски старешина
I 4 - Рачуноводство у трговини (вежбе) Одељењски старешина
I 4 - Рачуноводство у трговини (допунски рад) Одељењски старешина
I 4 - Рачуноводство у трговини (теорија) Одељењски старешина
I 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 4 - ЧОС Одељењски старешина
IV 2 - Ученичка компанија и Сајмови (секција) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Иван Рвовић I 2 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
I 4 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
I 6 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
I 7 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
I 8 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 3 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 4 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
Душица Речевић I 4 - Право Наставник
I 4 - Право (допунски рад) Наставник
II 4 - Право Наставник
III 3 - Право Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
III 4 - Организација набавке и продаје Одељењски старешина
III 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 4 - ЧОС Одељењски старешина
IV 3 - Предузетништво Наставник
IV 4 - Предузетништво Наставник
Јасмина Савић III 1 - Социологија са правима грађана Наставник
III 2 - Социологија са правима грађана Наставник
III 7 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 3 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 4 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 5 - Социологија са правима грађана Наставник
IV 6 - Социологија са правима грађана Наставник
Весна Савковић I 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 2 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
I 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 6 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 6 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
I 8 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
I 8 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
II 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 2 - Пословни енглески језик Наставник
II 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
II 4 - Енглески језик (1. страни језик) (допунски рад) Наставник
III 2 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
III 2 - Пословни енглески језик Наставник
III 4 - Енглески језик (1. страни језик) Наставник
Славица Салемовић I 1 - Историја Наставник
I 1 - Историја (допунски рад) Наставник
I 2 - Историја Наставник
I 4 - Историја Наставник
I 6 - Историја Наставник
I 6 - Историја (допунски рад) Наставник
I 7 - Историја Наставник
I 8 - Историја Наставник
I 8 - Историја Наставник
II 1 - Историја Наставник
II 2 - Историја Наставник
II 2 - Историја (допунски рад) Наставник
II 5 - Историја Наставник
II 6 - Историја Наставник
Драгана Симовић I 7 - Рачунарство и информатика Наставник
II 2 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 3 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 4 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 6 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
II 7 - Грађанско васпитање (изборни) Одељењски старешина
II 7 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 7 - ЧОС Одељењски старешина
III 1 - Грађанско васпитање (изборни) Наставник
III 6 - Грађанско васпитање (обавезни изборни) Наставник
III 6 - Електронско пословање (обавезни изборни) Наставник
III 7 - Пословна информатика (изборни) Наставник
IV 4 - Електронско пословање (изборни) Наставник
Милица Скелић I 2 - Принципи економије Наставник
I 4 - Принципи економије Наставник
I 6 - Принципи економије Наставник
I 8 - Принципи економије Наставник
II 3 - Принципи економије Наставник
II 4 - Принципи економије Наставник
II 5 - Принципи економије Наставник
II 6 - Принципи економије Наставник
Мирослав Софијанић I 8 - Осигурање Наставник
II 3 - Осигурање Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (блок) Наставник
III 3 - Обука у осигуравајућем друштву (вежбе) Наставник
III 3 - Осигурање Наставник
III 3 - Пословне финансије Наставник
III 5 - Национална економија Наставник
IV 3 - Обука у осигуравајућем друштву (блок) Наставник
IV 3 - Осигурање Наставник
IV 3 - Осигурање (припремни рад) Наставник
Ана Спасојевић II 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
II 4 - Ученичка компанија и Сајмови (секција) Наставник
IV 2 - Новинарска секција (секција) Наставник
IV 5 - Рачуноводство Наставник
IV 5 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (додатни рад) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
IV 5 - Рачуноводство (теорија) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (блок) Наставник
IV 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
Анђелка Стојадиновић II 3 - Комуникација у продаји Наставник
III 4 - Вештине комуникације (изборни) Наставник
III 7 - Психологија потрошача Наставник
Мирјана Тимотијевић I 6 - Српски језик и књижевност Наставник
I 6 - Српски језик и књижевност (додатни рад) Наставник
I 8 - Српски језик и књижевност Наставник
II 6 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 2 - Српски језик и књижевност Наставник
IV 2 - Српски језик и књижевност (припремни рад за такмичење) Наставник
IV 4 - Обука у виртуелном предузећу Одељењски старешина
IV 4 - Српски језик и књижевност Одељењски старешина
IV 4 - ЧОЗ Одељењски старешина
IV 4 - ЧОС Одељењски старешина
IV 6 - Српски језик и књижевност Наставник
Драган Томић I 2 - Физичко васпитање Наставник
I 4 - Физичко васпитање Наставник
I 6 - Физичко васпитање Наставник
I 8 - Физичко васпитање Наставник
II 2 - Физичко васпитање Наставник
II 4 - Физичко васпитање Наставник
II 6 - Физичко васпитање Наставник
III 2 - Физичко васпитање Наставник
III 6 - Физичко васпитање Наставник
IV 2 - Секција из физичког васпитања (секција) Наставник
IV 2 - Физичко васпитање Наставник
IV 4 - Физичко васпитање Наставник
Александра Ћосић-Маринковић II 1 - Ликовна култура Наставник
II 3 - Ликовна култура Наставник
III 5 - Ликовна култура Наставник
Катарина Ћурчић II 2 - Рачуноводство Наставник
II 2 - Рачуноводство (вежбе) Наставник
II 2 - Рачуноводство (допунски рад) Наставник
II 2 - Рачуноводство (теорија) Наставник
II 4 - Организација набавке и продаје (вежбе) Наставник
II 6 - Канцеларијско пословање Одељењски старешина
II 6 - Рачуноводство Одељењски старешина
II 6 - Рачуноводство (вежбе) Одељењски старешина
II 6 - Рачуноводство (допунски рад) Одељењски старешина
II 6 - Рачуноводство (теорија) Одељењски старешина
II 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
II 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
II 6 - ЧОС Одељењски старешина
III 4 - Организација набавке и продаје Наставник
III 7 - Практична настава (блок) Наставник
Марија Цветић I 6 - Основе финансија Одељењски старешина
I 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
I 6 - ЧОС Одељењски старешина
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
II 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
II 6 - Финансијско пословање Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (блок) Наставник
III 4 - Обука у виртуелном предузећу (вежбе) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (вежбе) Наставник
IV 3 - Банкарска обука (припремни рад) Наставник
Милорад Чворовић I 1 - Историја Наставник
I 2 - Историја Наставник
I 4 - Историја Наставник
I 6 - Историја Наставник
I 7 - Историја Наставник
I 8 - Историја Наставник
II 1 - Историја Наставник
II 2 - Историја Наставник
II 5 - Историја Наставник
II 6 - Историја Наставник
Маријана Черкез I 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
II 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
III 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
IV 4 - Немачки језик (2. страни језик) Наставник
Јована Шеловић II 2 - Економско пословање (вежбе) Наставник
III 5 - Финансијско рачуноводствена обука (вежбе) Наставник
IV 1 - Економско пословање Наставник
IV 1 - Економско пословање (блок) Наставник
IV 1 - Економско пословање (вежбе) Наставник
IV 1 - Економско пословање (допунски рад) Наставник
Милена Шеловић I 2 - Хемија Наставник
I 8 - Хемија Наставник
II 4 - Хемија Наставник
Горан Шипетић I 1 - Економска географија Наставник
I 1 - Економска географија (додатни рад) Наставник
I 1 - Економска географија (допунски рад) Наставник
I 2 - Економска географија Наставник
I 2 - Економска географија (додатни рад) Наставник
I 2 - Економска географија (допунски рад) Наставник
I 4 - Географија Наставник
I 4 - Географија (допунски рад) Наставник
I 6 - Географија Наставник
I 6 - Географија (допунски рад) Наставник
II 3 - Географија Наставник
II 3 - Географија (допунски рад) Наставник
III 6 - Финансијско рачуноводствена обука Одељењски старешина
III 6 - ЧОЗ Одељењски старешина
III 6 - ЧОС Одељењски старешина
IV 2 - Географско планинарска секција (секција) Наставник

 

Школски одбор

Директор 

Владан Ницовић, професор географије

Помоћници директора

Снежана Гостиљац, професор економске групе предмета

Данијела Рвовић, професор економске групе предмета

Секретар

Савет родитеља

Наставничко веће

Одељењска већа