Радници школе у школској 2017/2018. години

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Презиме и име Радно место и звање
Владан Ницовић Директор
Настић Маја Наставник српског језика и књижевности
Пајић Татјана Наставник српског језика и књижевности
Благојевић Татјана Наставник српског језика и књижевности
Вучковић Александра Наставник српског језика и књижевности, библиотека
Тимотијевић Мирјана Наставник српског језика и књижевности
Обренић Јасмина Наставник српског језика и књижевности
Савковић Весна Наставник енглеског језика,
Поповић Весна Наставник енглеског језика,
Максимовић Биљана Наставник енглеског језика,
Васојевић Светлана Наставник енглеског језика,
Черкез Маријана Наставник немачког језика
Ницовић Сузана Наставник немачког језика
Вучковић Верица Наставник математике
Рацковић Марина Наставник математике и помоћник директор
Милуновић Мирјана Наставник математике
Васиљевић Јасмина Наставник математике
Илић Зорана Наставник математике
Миловановић Александар Наставник физике
Јањић Иван Наставник физичког васпитања
Јеличић Дејан Наставник физичког васпитања
Томић Драган Наставник физичког васпитања
Кандић Јелена Наставник физичког васпитања
Шеловић Милена Наставник хемије, Комерцијално познавања робе
Веселиновић Дана Наставник хемије,Познавања робе, Комерцијално познавања робе
Плазинић Биљана Наставник  Биологије и Екологије
Николић Мирјана Наставник историје
Салемовић Славица Наставник историје
Шипетић Горан Наставник Географије, Економске географије
Наставник Географије, Економске географије
Александра Ћосић Маринковић Наставник ликовне културе
Стојадиновић Анђелка Наставник Психологије, Здравствено васпитање, Комуникација са психологијом, Психологије потрошача, Грађанско васпитање
Остојић Слободанка Наставник рачунарства и информатике,Електронског пословања, Пословне информатике
Максимовић Зорица Наставник рачунарства и информатике,Електронског пословања, Пословне информатике
Бојовић Љубица Наставник рачунарства и информатике, Пословна информатика,Електронско пословање, КПРТ
Симовић Драгана Наставник рачунарства и информатике, Електронско пословање, Грађанско васпитање
Митровић Мирослава Наставник економске групе предмета
Селаковић Милена Наставник економске групе предмета
Радојичић Снежана Наставник економске групе предмета
Видовић Раде Наставник економске групе предмета
Миликић Јела Наставник економске групе предмета
Скелић Милица Наставник економске групе предмета
Гостиљац Снежана Наставник економске групе предмета,помоћник директора
Јованчевић Марица Наставник економске групе предмета
Гајовић Драгана Наставник економске групе предмета
Јекић Весна Наставник економске групе предмета
Јовановић Драгана Наставник економске групе предмета
Пејовић Марина Наставник економске групе предмета
Војичић Биљана Наставник правне групе предмета
Речевић Душица Наставник правне групе предмета, Грађанско васпитање
Сарић Наташа Наставник економске групе предмета
Јеремић-Ћировић Јасмина Наставник економске групе предмета
Вујичић Драгица Наставник економске групе предмета
Дакић Ален Наставник економске групе предмета
Поповић Јелена Наставник економске групе предмета
Софијанић Мирослав Наставник економске групе предмета
Николић Данијела Наставник економске групе предмета
Цветић Марија Наставник економске групе предмета
Гостиљац Катарина Наставник економске групе предмета, ЦВБ
Спасојевића Ана Наставник економске групе предмета
Рвовић Данијела Наставник економске групе предмета, ЦВБ
Митровић Лела Наставник економске групе предмета
Чукић Душанка Наставник економске групе предмета
Николић Сања Наставник економске групе предмета
Милисављевић Ивана Наставник економске групе предмета
Василић Никола Наставник економске групе предмета
Јевтовић Гордана Наставник економске групе предмета
Милутиновић Гроздана Наставник економске групе предмета
Брковић Павле Наставник економске групе предмета
Јаковљевић Драгана Наставник економске групе предмета
Савић Јасмина Социологија,Устав и право грађана, Грађанско васпитање
Недовић Јелена Наставник Филозофија, Логика, Грађанско васпитање
Јелић Милош Наставник Верска настава

 

 

Стручни сарадници 2016/2017.

Редни број Презиме и име Радно место и звање % радног времена Број бодова стручног усавршавања
1. Гордана Поповић Божанић педагог 100 16
2. Анђелка Стојадиновић психолог 58 24
3. Александра Вучковић библиотекар 89 24
4. Јелена Недовић библиотекар 30 0

Административно особље

Презиме и име Радно место
Басарић Катарина Административно финансијски радник
Томовић Драгана Шеф рачуноводства
Наташа Савићевић -Парезановић Секретар школе

Још чланака...

  1. Техничко особље