Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место

Године стажа

1.

Савићевић- Парезановић Наташа

Секретар

21

2.

Јовановић Јелена

Административно финансијски радник

2

3.

Томовић Драгана

Шеф рачуноводства

17

 

4.

   Бојовић Жарко

Техничар одржавања информационих система и

технологија

 

1

Техничко особље у 2020/2021. години

Презиме и име Радно место
Белић Зоран Домар
Ћировић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Симовић Живомирка Радник на одржавању чистоће
Анђић Драгана Радник на одржавању чистоће
Гавриловић Весна Радник на одржавању чистоће
Тимотијевић Зорица Радник на одржавању чистоће
Радојевић Милка Радник на одржавању чистоће
Благојевић Миланка Радник на одржавању чистоће

 

 

Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место и звање

Године стажа

Предаје у

одељењи ма

1.

Васовић Ивана

Професор српског језика и књижевности, библиотека

15

13

2.

Пајић Татјана

Професор српског језика и књижевности

34

37, 33, 35,

31, 23, 27, 41

3.

Благојевић Татјана

Професор српског језика и књижевности

26

26,14, 44, 42,

24, 22,

4.

Вучковић Александра

Професор српског језика и књижевности , библиотека

15

12

5.

Тимотијевић Мирјана

Професор српског језика и књижевности

21

16, 46, 32,

34, 48, 36,

6.

Обренић Јасмина

Професор српског језика и књижевности

17

15, 21, 25,

11, 45, 17,

 

7.

 

Савковић Весна

 

Професор енглеског језика

 

34

44, 22, 42,

14, 24, 46, 48, 12,

8.

Поповић Весна

Професор енглеског језика

29

32, 31, 23,

25, 11, 41,

9.

Максимовић Биљана

 

Професор енглеског језика

 

27

15, 45, 33,

37, 35, 13,27, 17,

10.

Васојевић Светлана

Професор енглеског језика , ГВ

26

26, 36, 34,

16,

11.

Черкез Маријана

Професор немачког језика

17

34,44,24,14

 

12.

 

Вучковић Верица

 

Професор математике

 

22

11, 41, 37,

13, 25, 33, 45, 25,17

13.

Илић Зорана

Професор математике

12

34, 32, 36,

46, 26, 48,

14.

Милуновић Мирјана

Професор математике

23

27, 23, 15,

21, 31, 35

 

15.

Васиљевић Јасмина

 

Професор математике

 

32

42, 12, 22,

14, 24, 16,44,

16.

Јовановић Слађана

Професор физике

7

14,13

17.

Јањић Иван (Митар Ракоњац)

Професор физичког васпитања

9

24, 44, 45,

23, 31, 41,

 

18.

 

Томић Драган

Професор физичког васпитања

 

26

22, 26, 16, 36, 46, 12, 14, 34, 48, 3242,

 

 

 

19.

Кандић Јелена

Професор физичког васпитања

 

6

15, 33, 27, 13, 11, 37,35, 17, 25,21,

20.

Шеловић Милена

Професор хемије

36

24, 12

21.

Веселиновић Дана

Професор хемије и ГВ

33

37, 11, 13,

27, 17,

22.

Лазић Драгана

Професор екологије, биологије

30

24, 12, 16,

23, 15

23.

Вуловић Ана

Професор екологије, биологије

7

11,37

 

24.

 

Салемовић Славица

 

Професор историје

 

31

21, 15, 13, 11, 25, 12,22, 16, 14, 26,

25.

Аврамовић Надежда

Професор историје

25

17

26.

Шипетић Горан

Професор географије

20

15, 11, 23,

16, 12

27.

Белић Драгана

Професор географије и ГВ

16

14, 37

 

28.

Ћосић Маринковић

Александра

 

Професор ликовне културе

 

15

 

23, 35, 21

29.

Даниловић Миодраг

Професор ликовне културе

 

22, 36, 14

30.

Стојадиновић Анђелка

Професор психологије

21

34, 37, 23

31.

Остојић Слободанка

Професор рачунарства и информатике

27

12, 34, 14,

16, 44,

32.

Максимовић Зорица

Професор рачунарства и информатике

26

25, 21, 15,

41, 11,

33.

Бојовић Љубица

Професор рачунарства и информатике

22

32, 22, 42,

26, 35, 31

34.

Симовић Драгана

Професор рачунарства и информатике и ГВ

8

26,32,17,37

35.

Митровић Мирослава

Професор економских предмета

25

22, 13, 33,

36.

Селаковић Милена

Професор економских предмета

20

24, 42, 34,

37.

Радојичић Снежана

Професор економских предмета

27

45, 25, 22,

21, 26

38.

Видовић Раде

Професор економских предмета

31

24, 12, 16,

14,

39.

Миликић Јела

Професор економских предмета

30

34, 26, 13, 23

 

40.

 

Скелић Милица

Професор економских предмета

 

31

14, 24, 16, 26, 15, 23, 13, 25

 

 

41.

Гостиљац Снежана

Професор економских предмета

28

25, 15,

42.

Гајовић Драгана

Професор економских предмета

20

31, 41, 33

43.

Јекић Весна

Професор економских предмета

22

44, 24, 34

44.

Јовановић Драгана

Професор економских предмета

28

27, 37,

 

45.

 

Пејовић Марина

Професор економских предмета

 

28

11, 41, 12, 42, 16, 46, 22, 42, 45,

 

46.

 

Војичић Биљана

 

Професор права

 

20

13, 23, 35, 41, 26, 32, 36, 42, 31, 25,

47.

Речевић Душица

Професор права и економских предмета

15

24, 48, 14,

44, 33,

 

48.

 

Сарић Наташа

Професор економских предмета

 

26

23, 13, 33, 41, 48, 42, 46, 45,

49.

Јеремић-Ћировић Јасмина

Професор економских предмета

22

48, 21, 11

50.

Вујичић Драгица

Професор економских предмета

22

45, 21, 31,

46, 22,

51.

Дакић Ален

Професор економских предмета

18

48, 41, 31,

21, 32, 42,

52.

Поповић Јелена

Професор економских предмета

18

25, 41, 21,

15, 11,

53.

Софијанић Мирослав

Професор економских предмета

16

13, 23, 35,

33, 48

54.

Николић Данијела

Професор економских предмета, ЦВБ

15

46, 45, 34,

 

55.

 

Цветић Марија

Професор економских предмета

 

14

46, 36, 16,

26, 25, 45,

15, 35,

56.

Ћурчић Катарина

Професор економских предмета

14

12, 16, 46,

12,

 

57.

Гвозденовић Филип

Професор економских предмета

 

2

27, 25, 15,

34, 36, 26,

33,

 

58.

 

Рвовић Данијела

Професор економских

предмета, помоћник директора,ОПН, ЦВБ

 

14

 

35

59.

Митровић Лела

Професор економских предмета

16

37, 27, 44,

60.

Радојковић Љиљана

Професор економских предмета

12

32, 44, 22,

33, 34,

61.

Николић Сања

Професор економских предмета, ЦВБ

12

46, 32, 45

62.

Милисављевић Ивана

Професор економских предмета

19

36, 26,

 

 

63.

Јевтовић Гордана

Професор економских предмета

23

33, 23, 48,

 

64.

 

Брковић Павле

Професор економских предмета

 

6

42, 12, 41,

35, 11, 21, 22, 44,

65.

Пантовић Селена

Професор економских предмета, ОПН

2

14, 32, 36

66.

Јанковић Тамара

Професор економских предмета

14

37, 35, 17,

36, 34,

67.

Спасојевић Ана

Професор економских предмета , ЦВБ

13

35, 44,

 

68.

 

Савић Јасмина

 

Професор социологије

 

17

48, 32, 44,

46, 37, 45, 31,

69.

Шеловић Јована

Професор економских предмета

3

31, 25, 24,

33, 42

70.

Јевтовић Владислава

Професор економских предмета, ГВ

10

17, 27, 42, 32

71.

Пајић Кристина

Професор економских предмета

1

45, 17, 22,

48, 15, 21,

72.

Недовић Јелена

Професор ГВ, библиотекар

12

14, 25, 13

73.

Јелић Милош

Професор верске наставе

12

Сва одељења

74.

Рвовић Иван

Професор ГВ

5

21,46,45,22,23,24,31,33,32,37,44,48

 

Запослени радници на породиљском одсуству

 

 

Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Радно место и звање

1.

Јаковљевић

Драгана

Професор економских предмета

2.

Ђуровић Гроздана

Професор економских предмета

3.

Ранитовић Милица

Професор економских предмета

 

 

Школски одбор

Директор 

Владан Ницовић, професор географије

Помоћници директора

Снежана Гостиљац, професор економске групе предмета

Данијела Рвовић, професор економске групе предмета

Секретар

Савет родитеља

Наставничко веће

Одељењска већа