Разред

Одељењски старешина

 

Заменик ОС

I1

Јасмина Јеремић Ћировић

ЕТ

Јасмина  Обренић

I2

Александра Вучковић

ЕТ

Павле Брковић

I3

Ивана Васовић

СУБО

Биљана Максимовић

I4

Селена Пантовић

К

Душица Речевић

I5

Јасмина  Обренић

ФА

Биљана Максимовић

I6

Катарина Ћурчић

ФА

Мирјана Тимотијевић

I7

Тамара Јанковић

Т

Лела Митровић

II1

Ален Дакић

ЕТ

Јасмина  Обренић

II2

Марина Пејовић

ЕТ

Павле Брковић

II3

Наташа Сарић

СУБО

Гордана Јевтовић

II4

Душица Речевић

К

Татјана Благојевић

II5

Зорица Максимовић

ФА

Јелена Поповић

II6

Горан Шипетић

ФА

Зорана Илић

II7

Филип Гвозденовић

Т

Татјана Пајић

III1

Драгана Гајовић

ЕТ

Татјана Пајић

III2

Сања Николић

ЕТ

Љиљана Радојковић

III3

Биљана Максимовић

СУБО

Верица Вучковић

III4

Мирјана Тимотијевић

К

Филип Гвозденовић

III5

Љубица Бојовић

ФА

Биљана Максимовић

III6

Ивана Милисављевић

ФА

Зорана Илић

III7

Верица Вучковић

Т

Лела Митровић

IV1

Јелена Поповић

ЕТ

Драгана Гајовић

IV2

Павле Брковић

ЕТ

Татјана Благојевић

IV4

Слободанка Остојић

К

Ана Спасојевић

IV5

Драгица Вујичић

ФА

Марија Цветић

IV6

Марија Цветић

ФА

Драгица Вујичић

IV8

Мирослав Софијанић

СУБО

Гордана Јевтовић