Разред Одељењски старешина Заменик ОС
I1 Ален Дакић ЕТ Јасмина Обренић
I2 Марина Пејовић ЕТ Павле Брковић
I3 Мирјана Милуновић СУБО Наташа Сарић
I4 Душица Речевић К Весна Савковић
I5 Зорица Максимовић ФА Јелена Поповић
I6 Горан Шипетић ФА Ивана милисављевић
I7 Филип Гвозденовић Т Татјана Пајић
II1 Драгана Гајовић ЕТ Јелена Поповић
II2 Сања Николић ЕТ Павле Брковић
II3 Биљана Максимовић СУБО Верица Вучковић
II4 Мирјана Тимотијевић К Катарина Ћурчић
II5 Љубица Бојовић ФА Биљана Максимовић
II6 Ивана Милисављевић ФА Дејан Златић
II7 Верица Вучковић Т Лела Митровић
III1 Јелена Поповић ЕТ Драгана Гајовић
III2 Павле Брковић ЕТ Татјана Благојевић
III4 Слободанка Остојић К Анђелка Стојадиновић
III5 Драгица Вујичић ФА Марија Цветић
III6 Марија Цветић ФА Драгица Вујичић
III7 Тамара Јанковић Т Драгана Јовановић
III8 Мирослав Софијанић СУБО Гордана Јевтовић
IV1 Јасмина Јеремић Ћировић ЕТ Јасмина Обренић
IV2 Александра Вучковић ЕТ Ален Дакић
IV3 Ивана Васовић СУБО Наташа Сарић
IV4 Весна Савковић К Душица Речевић
IV5 Јасмина Обренић ФА Биљана Максимовић
IV6 Милена Шеловић СУБО Мирјана Тимотијевић