Одељење Одељењски старешина Смер Заменик ОС
I1 Драгана Гајовић ЕТ Татјана Пајић
I2 Сања Николић ЕТ Павле Брковић
I3 Биљана Максимовић СУБО Верица Вучковић
I4 Мирјана Тимотијевић К Катарина Ћурчић
I5 Љубица Бојовић ФА Биљана Максимовић
I6 Ивана Милисављевић ФА Павле Брковић
I7 Верица Вучковић Т Лела Митровић
II1 Јелена Поповић ЕТ Драгана Гајовић
II2 Павле Брковић ЕТ Јована Шеловић
II4 Слободанка Остојић К Селена Пантовић
II5 Драгица Вујичић ФА Марија Цветић
II6 Марија Цветић ФА Драгица Вујичић
II7 Тамара Јанковић Т Драгана Јовановић
II8 Мирослав Софијанић СУБО Гордана Јевтовић
III1 Јасмина Јеремић Ћировић ЕТ Јасмина Обренић
III2 Александра Вучковић ЕТ Ален Дакић
III3 Ивана Васовић СУБО Мирослав Софијанић
III4 Весна Савковић К Љиљана Радојковић
III5 Јасмина Обренић ФА Биљана Максимовић
III6 Милена Шеловић СУБО Мирјана Тимотијевић
III7 Лела Митровић Т Биљана Максимовић
IV1 Ален Дакић ЕТ Јасмина Обренић
IV2 Јасмина Савић ЕТ Љубица Бојовић
IV3 Душица Речевић СУБО Мирјана Милуновић
IV4 Данијела Николић К Љиљана Радојковић
IV5 Снежана Гостиљац ФА Весна Поповић
IV6 Горан Шипетић ФА Јасмина Савић