РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

II5

     

ФРО

19.10.22.

Рачуноводство

6.10.и 7.10.22.

Енгелски језик

21.10.22.

Финансијско пословање

14.10.22.

     

II6

Контролни 6.10.22.

Писмени 27.10.22.

   

Математика

7.10.22.

Рачуноводство

11.10.22.

12.10.22.

ФРО 18.10.22.

       

III5

   

21.10.22.

Математика 30.09.22.

Финансијско пословање

19.10.22.

ФРО

11.10.22.

Рачуноводство

10.10.22.

     

III6

   

27.10.22.

Рачуноводство

02.09.22.

Рачуноводство

30.09.22.

Рачуноводство

21.10.22.

ФРО

19.10.22.

Математика

05.10.22.

   

IV5

     

ФРО

19.10.22.

Рачуноводство

11.10.22.

14.10.22.

Ревизија

10.10.22.

Енглески језик

17.10.22.

     

IV6

Контролни 4.10.22.

Писмени 14.10.22.

 

31.10.22.

Рачуноводство

01.09.22.

ИТ

Рачуноводство

06.10.22.

Рачуноводство

03.11.22.

ФРО

05.09.22.

ФРО

17.10.22.

Математика

04.10.22.

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

                                    КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Рачуноводство

Изабрана поглавља мат.

Предмет,

 датум

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I1

         

Биологија

07.10.22.

Енглески језик

18.10.22.

     

I2

         

Биологија

07.10.22.

Енглески језик

17.10.22.

     

II1

   

25.10.22.

   

Математика

4.10.22.

       

II2

         

Економско пословање

31.10.22.

Рачуноводство

10.10.22.

Енглески језик 26.10.22.

Енглески језик

20.10.22.

 

III1

         

Економско пословање

24.10.22.

Енглески језик

28.10.22.

     

III2

   

Изабрана поглавља математике

20.10.22.

   

Енглески језик

11.10.22.

 

Економско пословање

21.10.22.

   

IV1

         

Економско пословање

27.10.22.

       

IV2

Контролни 28.10.22.

12.10.22. Писмени

 

1.11.22.

   

Рачуноводство

14.10.22.

Економско пословање

28.10.22.

Математика

06.10.22.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I4

       

Немачки језик

20.10.22.

Енглески језик

17.10.22.

     

II4

       

Биологија

05.10.22.

БИРО

20.10.22.

Рачуноводство у трговини

10.10. и 13.10.22.

Немачки језик

24.10.22.

Енглески језик

21.10.22.

III4

                 

IV4

Контролни 03.11.22.

Писмени

10.10.22.

   

08.11.22.

Немачки језик

24.10.22.

Математика

11.10.22.

     
 
                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I8

13.10.22.

контролни задатак

 

04.11.22.

 

11.10.22.

12.10.22.

Рачуноводство

Математика

07.10.22.

       

II3

   

24.10.22.

 

Рачуноводство

7.10. и 11.10.22.

Математика

26.09.22.

Биологија

05.10.22.

Енглески језик

17.10.22.

   

III3

       

Обука у ОД

19.10.22.

Енглески језик

18.10.22.

       

IV3

       

Обука у ОД 20.10.22.

         

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I7

         

Енглески језик

13.10.22.

       

II7

         

Набавка и физичка дистрибуција

14.10.22.

Енглески језик

17.10.22.

     

III7

         

Математика

12.10.22.

Енглески језик

20.10.22.

     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I6

Контролни задатак

10.10.22.

 

2.11.22.

   

Биологија

28.10.22.

Математика

5.10.22.