План рада рачуноводствене секције

руководилац: Снежана Радојичић

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Први
Наставник Јасмина Јеремић Ћировић и Милена Селаковић
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Новембар Отварање текућег рачуна привредног друштва са одговарајућом документацијом у програму виртуелне банке 5
Децембар Уплате и исплате са текућег рачуна уз инструменте платног промета који се реализују у виртуелној банци 5
Јануар Анализа извода по текућем рачуну банке 3

 

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Други
Наставник Снежана Гостиљац и Мирослава Митровић
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Новембар Пријава радника у радни однос-попуњавање образаца 5
Март Обрачун зарада за запослене и уплата пореза и доприноса 5
Април М4 образац 5

 

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Трећи
Наставник Драгана Гајовић и Сања Никовић 
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Новембар Процедура оснивања привредног друштва 5
Март Процедура оснивања привредног друштва 5
Април Обрачун зарада за запослене и уплата пореза и доприноса 5

 

Назив секције Рачуноводствена секција
Разред Четврти
Наставник Снежана Радојичић и Гордана Јевтовић
Месец Теме /активности Број часова
Октобар Формирање групе 1
Децембар

Припреме за такмичење

Евиденција пословања трговинске радње по медтоду простог књиговодства

4
Јануар

Припреме за такмичење

Евиденција пословања трговинске радње по медтоду простог књиговодства

4
Фебруар

Припреме за такмичење

Евиденција капитала

4
Март

Припреме за такмичење

Евиденција капитала

4