• Економска школа у Чачку
  Економска школа у Чачку
 • Школа са традицијом
  Школа са традицијом
 • Основана 1948. године
  Основана 1948. године

У првом полугодишту школу су похађала 753  ученикa у 27 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор,    комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

 

Извештај о успеху и владању ученика свих профила  на крају другог класификационог периода  у школској 2021/2022. години

На крају првог полугодишта у 27 одељења је 753 ученика. Са позитивним успехом је 526 ученик (70%), 43 (6%) ученика је неоцењено, са недовољним оценама је 184 (24%) ученика. Број неоцењених ученика је знатно мањи него прошле школске године јерје ово полугодиште регуларно завршено према Календару рада, за разлику од прошле године  када се полугодиште завршило 18.децембра   а у периоду од 30.новембра до 18.децембра настава се реализовала на даљину.

Ученици су направили 28911 оправданих  изостанака,  1028 неоправданих , укупно  29939. Просек изостајања је 39 оправдана изостанка по ученику и 1 неоправдан по ученику. Изостанци су дуплирани у односу на прошлу годину када је просек оправданих  био 18. Наравно година за поређење није референтна због начина рада и трајања полугодишта.

Бројно стање

Успех ученика

Владање ученика

Изостанци укупно/просек по ученику

Одељење

Бр.ученика

Одличан

Вр.добар

Добар

Довољан

Укупно

Са 1 недовољном

Са 2 недовољне

Са 3 и више недовољних

УКУПНО

Неоцењени

Примерно

Врло добро

Добро

оправдани

неоправдани

укупно

I-IV

693

117

303

83

0

503

83

53

21

157

33

666

21

6

26144

893

27055

I-III

60

3

11

9

0

23

10

9

8

27

10

54

6

0

2749

135

2884

УК

753

120

314

92

0

526

93

62

29

184

43

720

27

6

28911

1028

29939

%

 

16

42

12

0

70

12

8

4

24

6

96

4

0

39

1

40

                                         

Табела бр 3. Успех ученика на нивоу школе

 

Успех ученика на четворогодишњим профилима:

 

На четворогодишњим образовним профилима је 693 ученика, 503 (73%) ученика је без недовољних оцена , а са недовољним оценама је 157 (23%) ученика, а 33 (4%) ученика је неоцењено.

Одличних је 117 (17%), врло добрих  303 (44%), добрих 83 (12 %).

У категорији ученика са недовољним оценама највише је ученика са једном недовољном 83 (12%), са две недовољне је  53 (8%) а у категорији са три и више недовољних  је 21 (3%) ученика.

Ученици су направили 26144 оправданих  изостанака, 893 неоправданих , укупно  27055. Просек изостајања је ове године 38 оправданих изостанка  и 1 неоправдан по ученику.Прошле године 18 оправданих по ученику.

Примерно владање има 666 (96%) ученика, а 27 ученика има смањену оцену из владања.

Најбољи успех су остварили  ученици четвртог разреда , следе ученици првог и другог разреда, и на крају, ученици трећег разреда. Најмањи проценат неоцењених ученика је у четвртом разреду (4%) док у осталим разредима проценат неоцењених је 6%.

Што се тиче изостанака, највише имају ученици другог и четвртог разреда где је просечно 40 оправданих по ученику , у првом разреду просек је 38 а у трећем разреду 33 изостанка по ученику. Само у четвртом разреду просек неоправданих је 2 по ученику.

 

Бројно стање

Успех ученика

Владање ученика

Изостанци укупно/просек по ученику

 

Одељење

Бр.ученика

Одличан

Вр.добар

Добар

Довољан

Укупно

Са 1 недовољном

Са 2 недовољне

Са 3 и више недовољних

УКУПНО

Неоцењени

Примерно

Врло добро

Добро

оправдани

неоправдани

укупно

I

174

20

80

25

0

125

20

14

4

38

11

169

5

0

6615

111

6744

II

178

28

81

20

0

129

18

17

4

39

10

177

1

0

7044

164

7208

III

173

34

73

14

0

121

26

12

9

47

5

166

6

1

5710

243

5953

IV

168

35

69

24

0

128

19

10

4

33

7

154

9

5

6775

375

7150

УК

693

117

303

83

0

503

83

53

21

157

33

666

21

6

26144

893

27055

%

 

17

44

12

0

73

12

8

3

23

4

96

 

 

38

1

39

                                           

Табела бр 4. Успех ученика на нивоу четворогодишњим профилима

 

 

Успех ученика на трогодишњим профилима:

 У три  одељења трговаца, од  првог до трећег разреда  има 60 ученика, 23 ученика је имало позитиван успех,  са недовољним оценама је 27 ученика, а 10 ученика је неоцењено.

 Одличних је  3 ученика, 11  врло добрих, 9 добрих ученика . Нема ученика са довољним успехом.

Ученици овог профила начинили су 2749 оправданих изостанака, 135 неоправданих, укупно 2884 изостанка. Просечно оправдано изостајање је 46 часова по ученику, 2 неоправдана по ученику.

Најбољи успех на образовном профилу трговац су постигли ученици трећег разреда.

Бројно стање

Успех ученика

Владање ученика

Изостанци укупно/просек по ученику

Одељење

Бр.ученика

Одличан

Вр.добар

Добар

Довољан

Укупно

Са 1 недовољном

Са 2 недовољне

Са 3 и више недовољних

УКУПНО

Неоцењени

Примерно

Врло добро

Добро

оправдани

неоправдани

укупно

I

16

1

2

3

0

6

2

3

2

7

3

16

0

0

834

20

854

II

20

0

7

3

0

10

4

3

2

9

1

18

2

0

1082

83

1165

III

24

2

2

3

0

7

4

3

4

11

6

20

4

0

833

32

865

УК

60

3

11

9

0

23

10

9

8

27

10

54

6

0

2749

135

2884

%

 

 

 

 

 

38

 

 

 

45

17

 

 

 

46

2

48

Табела бр 5. Успех ученика на образовном профилу трговац

 

Закључци поводом анализе успеха и владања ученика на крају првог полугодишта:

 • Успех ученика на полугодишту је слабији у односу на исти период прошле године
 • са позитивним успехом на нивоу школе је 73% ученика а са недовољним оценама је 23% , 4% ученика је неоцењено
 • Број изостанака је на полугодишту већи него прошле године , али се мора узети у обзир да је полугодиште прошле године завршено због пандемије раније, 18.12.2020.
 • Ученици су направили 29.939 изостанака, од тога оправданих 28.911 и 1028 неоправданих (40 часова по ученику, скоро 7 наставних дана)
 • На четворогодишњим профилима је са позитивним успехом 70% ученика а са недовољним оценама је 24% , 6% је неоцењено.
 • Ученици су направили 27.055 изостанака, од тога оправданих 26.144 и 893 неоправдана (39 часова по ученику, 6 наставних дана)
 • Најуспешнији су ученици четвртог разреда , где 76% ученика има позитиван успех. Иза њих су први и други разред са 72% позитивно оцењених а најслабији успех су постигли ученици трећег разреда са 70% позитивно оцењених ученика
 • Одељења са најмање ученика који имају недовољне оцена су: 4/6 (1) , 4/4 (2) ,4/8 (3), 3/3 (3), 1/5 (3) и 1/6 (3)
 • Одељења са највише ученика са недовољним успехом, по разредима: 1/3 -14, 2/6 -9, 3/6 -16, 4/1 -13
 • На трогодишњим образовним профилима је са позитивним успехом 38% а са недовољним оценама је 45% ученика, 17% ученика је неоцењено, што је слабији резултат у односу на прошлогодишњи

Ученици су направили 2884 изостанка, од тога оправданих 2749 и 135 неоправданих(око 48 часова по ученику, 8 наставних

Бројач посета

299514
ДанасДанас64
ЈучеЈуче135
Ове седмицеОве седмице389
Овог месецаОвог месеца1100
Укупно Укупно 299514