РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ET   ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Статистика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I1 II недеља марта I недеља априла I недеља априла I недеља априла   Рачуноводство II недеља марта Математика 22. Март 2019.      
I2 III недеља марта II недеља априла 18. април 2019. II недеља априла   Рачуноводство 19. март 2019.

Енглески

II недеља марта

18. март 2019.    
II1 IV недеља марта I недеља априла 25. март 2019. II недеља марта  

Економска географија

26. фебруар

Математика

14. март 2019.

Рачуноводство II недеља априла    
II2 IV недеља марта III недеља марта 16. април

13. март

           
III1 IV недеља марта I недеља априла 28. март 2019. IV недеља марта  

Рачуноводство

IV недеља априла

Математика 29. Јануар   Статистика 21. Март 2019.  
III2 III недеља марта   29. март 2019. 03. април 2019.   Математика 08. Март 2019. Статистика 11. март 2019.      
IV1 II недеља марта II недеља априла 22. март 2019. 27. март 2019.  

Рачуноводство

II недеља марта

Енглески

13. Март 2019.

Статистика

15. март 2019.

Математика 23. Јануар 2019.  
IV2 07. март 2019. I недеља марта 04. април 2019. 28. март 2019.  

Маркетинг

20. март 2019.

Статистика 14. Март 2019. Математика 11. Март 2019.    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KO

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Математика Рачуноводство Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I4

II недеља априла

   

II недеља априла

 

Рачуновод

29. март 2019.

Енглески

III недеља марта

Географија 18. март 2019. Предузетни-штво 01. април 2019.

Немачки језик

04. април 2019.

 
II4

IV недеља марта

   

II недеља априла

 

Енглески

III недеља марта

     

Немачки језик

04. април 2019.

 
III4

II недеља марта

   

26. март 2019.

 

Трговинско пословање

15. март 2019.

Статистика 28. и 24. март 2019. Статистика 18. и 19. Април 2019.

Енглески

IV недеља марта

Немачки језик

21. март 2019.

Математика 12. март 2019.

IV4

18. март 2019.

   

09. април 2019.

  Обука у ВП 21. март 2019. Обука у ВП 11. април 2019. Електронско пословање 25. март 2019. Трговинско пословање 12. март + 24. 2019.

Немачки језик

26. март 2019.

Математика 19. март 2019.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФА

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I5 26. март 2019 III недеља априла II недеља априла нема   Рачуноводство 28. март 2019. Географија 21. март 2019. Математика 20. март 2019.

Енглески

18. март 2019.

 
I6 26. март 2019. I недеља у полугодишту 04. април 2019. Нема   Рачуноводство 27. март 2019. Енглески ј. III Недеља марта Географија 22. март 2019. Математика 11. март 2019.  
II5 IV недеља марта III недеља априла II недеља априла Нема   Рачуноводство 03. април 2019. Математика 15. март 2019.

Енглески

20. март 2019.

ФРО

02. април 2019.

 
III5 IV недеља марта   29. март 2019 Нема  

ФРО

12. март 2019.

Енглески ј. 15. април 2019. Рачуноводство 16. април 2019. Математика 14. март 2019.  
III6 III недеља марта I недеља у полугодишту 02. април 2019. Нема  

ФРО

13. март 2019.

Енглески

III недеља марта

Рачуноводство 01. април 2019. Математика 13. Март 2019.  
IV5 02. април 2019. IV недеља априла 02. април 2019. Нема   Рачуноводство 25/26. март 2019.

ФРО

05. април 2019.

Енглески Математика 25. Март 2019. Рачуноводство 8/9. Април 2019.
IV6 25. март 2019. 09. април 2019. 8. април 2019. нема  

Маркетинг

26. фебруар

ФРО

26. март 2019.

Рачуноводство 24. март 2019    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СO

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Немачкијезик Математика Рачуноводство Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
IV3 II недеља марта II недеља априла   II недеља априла  

Обука у ВОД

20. март 2019.

Немачки ј.

22. март 2019.

Предузетник 29. март 2019. Енглески Математика 14. Март 2019.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СУБО

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I8     Први април 2019.    

Рачуноводство

26.март 2019.

27. март 2019.

Хемија

12. март 2019.

Канцеларијско 27. и 28. март 2019.

Енглески

III недеља марта

Банк. Пос. III недеља априла

Матем.

11. март 2019.

II3 26. март 2019.   19. април 2019. 25. март 2019.  

Географија

27. март 2019.

Енглески

20. март 2019.

Канцеларијско 18. Март 2019.

Математика

22. март 2019.

   
II6 04. март 2019. IV недеља априла III недеља априла     Рачуноводство 26. март 2019.

Канцеларијско

19. и 20. март 2019.

Банкарско пословање

17. април 2019.

     
III3 III недеља марта   03. април 2019.    

Биро СО

03. март 2019.

Енглески ј.

02. април 2019.

 

Математика

18. март 2019.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА БС

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Немачки језик Математика Рачуноводство Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
IV8 13. март 2019. 08. април 2019.   I недеља априла  

Банкарско пословање

20. март 2019.

Енглески

II недеља марта

Немачки језик

06. март 2019.

Предузетништво

04. април 2019.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I7     02. април 2019.    

Основи трговине

26. март 2019.

Рачун. и информатика

27. и 28. март 2019.

Енглески ј.

18. март 2019.

   
II7 II   28. март 2019.     Енглески Математика 12. март 2019.      
III7 III 24. април 2019. II недеља маја    

Математика

03. април 2019.

Енглески ј.

27. март 2019.