Тим за маркетинг и односе са јавношћу

Руководилац: Сања Николић

Члановитима за школску 2015/16:  Љиљана Драшковић, Милица Ранитовић, ЗорицаМаксимовић, Драгана Симовић, Драгица Дроца, Ивана Васовић

Назив тима: Тим за маркетинг и односе са јавношћу
Руководилац Сања Николић
Број чланова 6
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
Септембар
 1. Састанак чланова Тима- израда плана рада за 2015/2016.
   
 1. Организација берзе књига
пр менаџер  
 1. Формирање ученичке секције за сајт школе
  РПШ
 1. Састанак са стручним лицем за уређење сајта
Директор  
Октобар
 1. Састанак са Тимом за партнерста и пројекте- пројекат уређења школског дворишта
Тим за партнерства и пројекте

РПШ

 1. Договор о иновирању изгледа структуре сајта школе
  РПШ
Новембар
 1. Договор око структуре сајта, прикупљање и ажурирање информација које се налазе  на сајту  и информисање о заинтересованости ученика за секцију
  РПШ
 1. Договор око укључивања ученика у пројекат уређења дворишта

Одељењске старешине

Наставници задужени за секције и додатну наставу

Тим за ваннаставне активности

РПШ
Децембар
 1. Организација доласка привредника у Економску школу ради организације предавања за ученике

Директор

Наставници који раде у бироима Тим за партнерства и пројекте

ШП
 1. Информисање наставничког већа о посети привредника- ПР менаџер
   
Фебруар
 1. Иновирање изгледа структуре сајта
  РПШ
 1. Договор о уређењу дворишта
Тим за партнерства и пројекте РПШ
Март
 1. Предавање о модним стиловима и пословном бонтону

Секција- пословни бонтон

Тим за ваннаставне активности

РПШ
 1. Сарадња са основним школама ради представљања наше школе ученицима осмог разреда
Тим за партнерства и пројекте ШП
Април- Мај
 1. Организовање презентације образовне понуде на сајму виртуелних предузећа (састанак Тима, састанак са ученицима и наставницима који ће вршити презентацију)
Тим за партнерства и пројекте РПШ
 1. Изјава пр менаџера медијима о сајму
пр менаџер  
 1. Уредити улазни простор школе тако да показује добродошлицу

Ученички парламент

Тим за ваннаставне активности

Тим за партнерста и пројекте

РПШ
 1. Окачити слике Вуковаца испред наставничке канцеларије
РПШ
 1. Поставити витрину са пехарима у нову зграду
РПШ
 1. Договор око ангажовања ученика за уређење бине за свечану доделу диплома ученицима завршних разреда
Тим за ваннаставне активности РПШ
Јун
 1. Укључивање ученика у презентацију школе
Тим за ваннаставне активности РПШ