Саопштење за родитеље и ученике

Професионална оријентација и саветовање увек су били део нашег посла и реализовали су се кроз свакодневну комуникацију са ученицима, разна предавања и радионице које је водила стручна служба школе.

Од ове школске године  у Економској школи почео је са радом Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију. Задатак овог тима је да:

 1. информише ученике о свету рада и могућностима наставка образовања
 2. саветује ученике како да препознају своје таленте, способности и интересовања и према њима одаберу праву професију за себе
 3. помогне ученицима да донесу праву одлуку о даљем образовању или професији
 4. помогне у решавању свих других недоумица које ученици имају у вези своје будућности

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију жели да:

 1. организује што више посета од стране представника бројних факултета које наши ученици уписују
 2. организује предавања на којима ће ученици чути како су одабрали факултет или посао познати успешни привредници из Чачка
 3. информише ученике о проходности на факултете у земљи
 4. информише ученике о тржишту рада
 5. упозна ученике са савременим концептом каријере, који се односи на све оно што човек у живот ради – каријера није само посао (занимање), већ обухвата и образовање, улоге у породици, улоге у друштву и слободно време
 6. каријера траје цео живот – желимо ученике да упознамо са потребом за целоживотним образовањем

Тим за каријерно вођење и саветовање своје задатке остварује:

 1. кроз сарадњу за одељењским старешинама
 2. кроз непосредан рад са ученицима
 3. кроз сарадњу са родитељима
 4. кроз сарадњу са стручним органима у школи и другим тимовима
 5. кроз сарадњу са институцијама у локалној заједници

Позивамо све заинтересовање наставнике, ученике и родитеље на сарадњу, како би сви заједно помогли ученицима наше школе да започну успешну каријеру.

Тим за каријерно вођење и саветовање

Анђелка Стојадиновић, психолог
Верица Вучковић, професор математике
Светлана Васојевић, професор енглеског језика
Јасмина Савић, професор социологије
Драгица Вујичић, професор економске групе предмета
Ивана Милисављевић, проф.економске групе предмета