ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ : ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ОДЕЉЕЊЕ:  I2
 
СМЕНА:  ПАРНА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: МАРИНА ПЕЈОВИЋ
 
1 ЛАРА МАРКОВИЋ
2 САНДРА СЕКУЛИЋ
3 МИХАИЛО ДРАМЛИЋ
4 СОФИЈА ЖИВКОВИЋ
5 ЕЛЕНА ВИЛИМОНОВИЋ
6 АНДРИЈАНА ЧАЛУКОВИЋ
7 АНЂЕЛА ДАВИДОВИЋ
8 МАРТА КАПЛАРЕВИЋ
9 АНЂЕЛКА ДИШИЋ
10 МИЛИЦА КОВАЧЕВИЋ
11 МАРИЈА ТОМИЋ
12 ИВА ТОДОРОВИЋ
13 ДРАГИША КИЗИЋ
14 АНАСТАСИЈА САКОВИЋ
15 АНА ИВАНОВИЋ
16 ТАМАРА ТОМАШЕВИЋ
17 ИВОНА ТОМАШЕВИЋ
18 МИНА ЂУРАКИЋ
19 ИВОНА СТАНИШИЋ
20 ИВОНА НИКОЛИЋ
21 БОРИС ДАВИДОВИЋ
22 ДАВИД НЕДЕЉКОВИЋ
23 ВАЛЕНТИНА РАДИЋ
24 ВАЛЕНТИНА СТЈЕПОВИЋ
25 ЈАНА ВУКАНОВИЋ
26 СТЕФАН ЈЕЗДИМИРОВИЋ
27 МИЛОШ ШЉИВИЋ
28 АЛЕКСАНДАР КУРЋУБИЋ
29 МИЛИЦА ЗОРИЋ
30 АНДРИЈАНА МАРКОВИЋ