Стручни сарадници 2018/2019.

Редни број Презиме и име Радно место и звање % радног времена Број бодова стручног усавршавања
1. Гордана Поповић Божанић педагог 100 16
2. Анђелка Стојадиновић психолог 58 24