Редни број

Име и презиме

Одељење

Укупан број бодова

Остварен број бодова

1.

Анђелија Станишић

IV/1

80

46

2.

Душица Парезановић

IV/1

80

39,5

3

Тамара Шипетић

IV/2

80

38

4.

Ђурђа Јаковљевић

IV/2

80

37

5.

Катарина Топаловић

IV/1

80

32

6.

Маја Мијаиловић

IV/5

80

31

7.

Анђела Димитријевић

IV/5

80

30

8.

Драгана Цуца

IV/5

80

24

9.

Александра Вранић

IV/5

80

20

На Републичко такмичење из рачуноводства није се пласирао ниједан ученик зато што је, по утврђеном Правилнику, потребно да ученик уради 70% од укупног броја поена.

Похваљујемо свe учеснике такмичења.

У Чачку, 04.03.2021. године                              Предметни наставници:

                                                                                Снежана Гостиљац

                                                                                 Милена Селаковић

                                                                     Јасмина Јеремић Ћировић