У среду 2. новембра 2022. године, ВПД „Коко“ , које послује у одељењу 4/5, смер финансијски
аминистратор из предмета Финансијско- рачуноводствена обука прославило је другу годишњицу
успешног пословања.
Ученици су припремили презентације и представили рад виртуелног привредног друштва „Коко“
уз подршку предметних професора Данијеле Рвовић и Ане Спасојевић. Такође, ученици су
излагали и на теме електронског фактурисања и изградње основних средстава, уз присуство два
представника привреде Невене Пртењак, шефа рачуноводства привредног друштва Квантокс и
Бранке Јовичић шефа рачуноводства привредног друштва Хитроградња промет, које су износиле
примере из праксе из области електронског фактурисања и изградње основних средстава са
освртом на интерни обрачун пореза на додату вредност.
Прослави су присуствовали: представници Савета родитеља, Школског одбора, представници
привреде, професори и ученици Економске школе.
После предавања ученика и представника привреде дискутовало се о могућности примена новина
из праксе у настави.

1670325816780

                                                                                                         

 IMG 959da2f6fb06d26ba9ce12127d9f194c V

IMG ab7e105b7e9e54dc59f04cd6bab30e24 V

IMG f3491d12890c4d140071db7d139a2ac1 V

Ана Спасојевић