Удружење грађана ''Географско еколошко друштво'' у партнерству са 6 средњих школа из Чачка реализује пројекат  ''Удружени ка циљевима одрживог развоја''. Пројекат се реализује у оквиру програма који спроводи Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу, уз финансијску подршкуАустријске развојне агенције (АДА).

Odryiv rayvoj 2

Циљ је развијање позитивних навика, ставова и одговорно понашање ученика у области одрживог развоја

Odryiv rayvoj 3

Дана 9. 3. и 17. 3. 2018. започели смо еколошке радионице.  Кроз радионичарски рад, ђаци су упознати са проблемима потрошње енергије, разноврсности живог света, загађености вода и проблемима отпада. Учествовало је 12 ученика наше школе и професор Горан Шипетић.

odryiv razvoj1

Географска секција наше школе је учествовала на пројекту који реализује Удружење грађана ’’Географско еколошко друштво’’, под називом "Удружени ка циљевима одрживог развоја’’.
odryiv rayvoj 4

Након низа едукативних радионица и предавања, уследиле су студијске посете. Учествовало је преко 60 ученика свих средњих школа у Чачку. Било је 13 ученика из Економске школе и то из одељења 1/5, 2/1 и 2/2. Координатор за нашу школу је професор географије Горан Шипетић.

Brana Svračkovo 2

Brana Svračkovo

Посетилисмо фабрику воде Рзав у Арлљу која водом снадбева Чачак, Горњи Милановац, Ариље, Лучане и Пожегу. Ученици су имали прилику да се упознају са радом постројења за производњу пијаће воде која испоручује 550 л/с. Након посете фабрици воде ученици су обишли радове на брани "Сврачково" на Рзаву чија ће изградња обезбедити дугорочну стабилност у водоснадбевању током летњих сушних месеци. Акумулација Сврачково ће омогућити водоснадбевање око пола милиона људи што је дупло више од тренутних капацитета.

DEPONIJA 1

Deponija 5

Следећа посета је посета "Регионалном центру за управљање отпадом Дубоко" - Ужице. Ученици су имали прилику да се упознају са радом савремене санитарне депоније на којој се управља отпадом из 9 општина западне Србије. Ученици су имали прилику се упознају са технологијом рада и досадашњим искуствима центра за селекцију, процесима депоновања комуналног отпада, радом лабораторије и постројења за пречишћавање отпадних вода, као и плановима рада центра.

Rzav 1

Rzav 4

Rzav prečišćavanje 1

Пројекат "Удружени ка циљевима одрживог развоја" реализује Географско еколошко друштво уз подршку регионалног центра за животну средину за централну и југоситочну Европу док пројекат финансира Аустријска развојна Агенција АДА.

Zlatibor