Разред

Одељењски старешина

Заменик ОС

Термин пријема родитеља

I1

Јасмина Јеремић Ћировић

Јасмина Обренић

Четвртак, 6-ти час, непарна смена

I2

Александра Вучковић

Павле Брковић

Петак, 3-ћи час, парна смена, понедељком 11-13часова

I3

Ивана Васовић

Биљана Максимовић

Петак, 4-ти час, непарна смена

I4

Селена Пантовић

Душица Речевић

Четвртак, 3-ћи час, парна смена

I5

Јасмина Обренић

Биљана Максимовић

Уторак, 4-ти час, непарна смена

I6

Катарина Ћурчић

Мирјана Тимотијевић

Понедељак, 5-ти час, парна смена

I7

Тамара Јанковић

Лела Митровић

Четвртак, 5-ти час, непарна смена

II1

Ален Дакић

Јасмина Обренић

Уторак, 3-ћи час, непарна смена

II2

Марина Пејовић

Павле Брковић

Среда, 3-ћи час, непарна смена

II3

Наташа Сарић

Гордана Јевтовић

Понедељак, 6-ти час, непарна смена

II4

Душица Речевић

Татјана Благојевић

Уторак, 4-ти час, парна смена

II5

Зорица Максимовић

Јелена Поповић

Среда  међусмена

II6

Горан Шипетић

Зорана Илић

Четвртак, 5-ти час, парна смена

II7

Филип Гвозденовић

Татјана Пајић

Понедељак, 2-ги час, непарна смена

III1

Драгана Гајовић

Татјана Пајић

Уторак, 3-ћи час, непарна смена

III2

Сања Николић

Љиљана Радојковић

Уторак, 3-ћи час, парна смена

III3

Биљана Максимовић

Верица Вучковић

Среда,4 -ти час, непарна смена

III4

Мирјана Тимотијевић

Светлана Васојевић

Среда, 3-ћи час, петак 3.час, парна смена

III5

Љубица Бојовић

Биљана Маскимовић

Четвртак, 4-ти час, уторак 7.час, парна смена

III6

Ивана Милисављевић

Зорана Илић

Петак, 4-ти час, парна смена

III7

Верица Вучковић

Лела Митровић

Уторак, 6-ти час, непарна смена

IV1

Јелена Поповић

Драгана Гајовић

Уторак, 2-ги час, непарна смена

IV2

Павле Брковић

Татјана Благојевић

Четвртак, 2-ги час, парна смена

IV4

Слободанка Остојић

Ана Спасојевић

Четвртак, 4-ти час, парна смена

IV5

Драгица Вујичић

Марија Цветић

Уторак, 4-ти час, непарна смена

IV6

Марија Цветић

Драгица Вујичић

Четвртак, 4-ти час, парна смена

IV8

Мирослав Софијанић

Гордана Јевтовић

Понедељак, 4-ти час, непарна смена