Списак професора који воде ванредне испите                                

Н О В Е М Б А Р   2015.

1.Српски језик и књижевност:Испитивач: Мирјана Тимотијевић Члан: Јасмина Обренић

2.Енглески језик: ИспитивачБиљана Максимовић: Члан: Весна Поповић

3. Математика: Испитивач: Мирјана Милуновић Члан: Драгица Дроца

4. Физика: Испитивач: Драган Андрић Члан: Марина Рацковић

5. Физичко васпитање: Испитивач: Мирјана Перуничић Члан: Зорица Ђелошевић

6. Историја: Испитивач: Славица Салемовић Члан: Мирјана Николић

7. Географија ,Економ. географија: Испитивач: Горан Шипетић Члан: Владан Ницовић

8. Екологија: Испитивач: Биљана Плазинић Члан:Дана Веселиновић

9. Устав и права грађана: Испитивач: Јасмина Савић Члан: Душица Речевић

10. Социологија: Испитивач: Јасмина Савић  Члан: Душица Речевић

11. Филозофија: Испитивач:Иван Ружичић Члан: Јелена Недовић

12. Психологија: : Испитивач:Анђелка СтојадиновићЧлан: Гордана Божанић Поповић

13. Рачунарство и информатика: Испитивач: Слободанка Остојић Члан: Драгана Симовић

14. Хемија,Познавање робе,Комерцијално познавање робе:

      Испитивач: Милена Шеловић Члан: Дана Веселиновић

15. Пословна економија: Испитивач: Ален Дакић Члан Марина Пејовић

16. Рачуноводство: Испитивач: Драгана Гајовић Члан:Снежана Гостиљац

17. Савремена пословна кореспонденција,Канцеларијско пословање:

      Испитивач: Јелена Поповић Члан: Данијела Рвовић

18. Статистика: Испитивач:Драгица Вујичић Члан: Милица Ранитовић

19. Право,Уставно и привредно право: Испитивач: Биљана Војичић Члан: Душица Речевић

20. Монетарна економија и банк.Испитивач:Мирослав Софијанић Члан:Љиља Драшковић

21. Основи економије.Национална економија:

      Испитивач: Јасмина Јеремић Ћировић Члан: Милица Скелић

22. Пословна информатика: Испитивач: Раде Видовић Члан: Јела Миликић

23. Маркетинг: Испитивач:Драгана Јовановић Члан: Гроздана Милутиновић

24. Економика трговине,Трговинско пословање,Практична настава:

    Испитивач:   Драгана Јовановић  Члан: Гроздана Милутиновић

25. Завршни испит, Матурски испит (трговински техничар):

    Испитивач: Драгана Јовановић Члан: Гроздана Милутиновић

26. Грађанско васпитање: Испитивач: Гордана Божанић Поповић Члан: Јасмина Савић

27. Верска настава: Испитивач: Милош Јелић Члан: Ђорђе Матијевић

                                                                                                         директор школе

                                                                                                        Владан Ницовић

Списак професора који воде ванредне испите

 Ј А Н У А Р    2016.

1. Српски језик и књижевност:Испитивач: Јасмина Обренић Члан:Татјана Благојевић

2. Енглески језик: Испитивач: Весна Поповић Члан: Весна Свковић

3. Математика: Испитивач: Марина Рацковић Члан: Драгица Дроца

4. Физика: Испитивач: Драган Андрић Члан: Марина Рацковић

5. Физичко васпитање: Испитивач: Зорица Ђелошевић Члан: Драган Томић

6. Историја: Испитивач: Славица Салемовић Члан: Мирјана Николић

7. Географија ,Економ. географија: Испитивач: Горан Шипетић Члан: Владан Ницовић

8. Екологија: Испитивач: Биљана Плазинић Члан:Дана Веселиновић

9. Устав и права грађана: Испитивач: Јасмина Савић Члан: Душица Речевић

10. Социологија: Испитивач: Јасмина Савић  Члан: Душица Речевић

11. Филозофија: Испитивач:Иван Ружичић Члан: Јелена Недовић

12. Психологија: : Испитивач:Анђелка СтојадиновићЧлан: Гордана Божанић Поповић

13. Рачунарство и информатика: Испитивач: Зорица Максимовић Члан: Драгана Симовић

14. Хемија,Познавање робе,Комерцијално познавање робе:

      Испитивач: Дана Веселиновић Члан: Милена Шеловић

15. Пословна економија: Испитивач: Марина Пејовић Члан Ален Дакић

16. Рачуноводство: Испитивач: Снежана Гостиљац Члан: Гордана Јвтовић

17. Савремена пословна кореспонденција,Канцеларијско пословање:

      Испитивач: Марица Јованчевић Члан: Данијела Рвовић

18. Статистика: Испитивач: Драгица Вујичић Члан: Гроздана Милутиновић

19. Право,Уставно и привредно право: Испитивач: Биљана Војичић Члан: Душица Речевић

20. Монетарна економија и банк.Испитивач:Мирослав Софијанић Члан:Љиља Драшковић

21. Основи економије.Национална економија:

      Испитивач: Милица Скелић Члан: Јасмина Јеремић Ћировић

22. Пословна информатика: Испитивач: Јела Миликић Члан: Раде Видовић

23. Маркетинг: Испитивач:Наташа Сарић  Члан: Никола Василић

24. Економика трговине,Трговинско пословање,Практична настава:

    Испитивач:   Драгана Јовановић  Члан: Гроздана Милутиновић

25. Завршни испит, Матурски испит (трговински техничар):

    Испитивач: Драгана Јовановић Члан: Гроздана Милутиновић

26. Јавне финансије:Испитивач: Марија Цветић Члан Никола Василић

27. Грађанско васпитање: Испитивач: Јасмина Савић Члан: Гордана Божанић Поповић

28 Верска настава: Испитивач: Милош Јелић Члан: Ђорђе Матијевић

                                                                                                         директор школе

                                                                                                        Владан Ницовић